Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
PekaoS. Anna Siudak FMM

Wakacje z misjami

Potrzeby młodych

W latach 1991-1999 miał miejsce II Polski Synod Plenarny, którego owocem było opracowanie wielu dokumentów, wśród których znalazł się „Misyjny Adwent Nowego Tysiąclecia”. Wytycza on strategię zaangażowania katolików w naszym kraju w misyjną działalność Kościoła. Numer 66 tego dokumentu jest najkrótszy i mówi, że „szkoły wszystkich stopni powinny zostać objęte działalnością Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła”. I o ile szkoły podstawowe w znacznym stopniu przejęły się synodalnymi postanowieniami i sukcesywnie wprowadzają Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, a jego członkowie bardzo owocnie pomagają swoim rówieśnikom na misjach, to wprowadzanie do szkół ponadpodstawowych Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła stanęło w martwym punkcie. Nasuwa się tu niepokojące pytanie: „Jak to możliwe, że po latach misyjnej formacji tysiące dzieci należące do PDMD, przechodząc do gimnazjum, są nagle pozbawione możliwości kontynuacji swojego misyjnego zaangażowania? Dlaczego nie umożliwia się im przejścia w szeregi Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła?”. Dlaczego nie mobilizuje się młodych do pomocy ich rówieśnikom na misjach w realizacji ich powołania kapłańskiego czy zakonnego? Pole działania jest olbrzymie. Około 1000 seminariów i zakonnych domów formacyjnych na misjach również czeka na pomoc młodych. Bez naszego wsparcia niemożliwe jest ich funkcjonowanie, biorąc pod uwagę, że liczba powołań w krajach misyjnych sukcesywnie wzrasta.

Miejsce w Kościele

Niepokojący jest też w naszym polskim Kościele sposób podejścia do sakramentu bierzmowania. Jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, którego owocem powinno być aktywne zaangażowanie się w życie Kościoła i jego misję. Jednak najczęściej, udzielając tego sakramentu młodym, nie proponuje się im żadnego miejsca w Kościele, dlatego nie dziwi fakt, że po jego otrzymaniu z Kościoła odchodzą.

W naszym kraju rosną też jak grzyby po deszczu szkoły katolickie. Dobrze, by one dbały nie tylko o wysoki poziom przekazywanej wiedzy, ale przygotowanie młodych do aktywnego włączenia się w życie Kościoła i jego misje. Od nich się oczekuje, że w sposób szczególny przejmą się wprowadzaniem postanowień posynodalnych.

Propozycje misyjne

Skoro tak trudne jest proponowanie misyjnej współpracy w ramach Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła w szkołach, to dlaczego nie wykorzystać do tego wakacji? Są one czasem pieszych pielgrzymek, w których większość uczestników stanowi młodzież. Chociaż jeden dzień na pielgrzymim szlaku warto byłoby poświęcić testamentalnym słowom Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!”.

Na stronie internetowej Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła www.pdpa.missio.org.pl można odnaleźć pomoce do przygotowania pielgrzymkowego dnia misyjnego, zaś na stronie inicjatywy Młodzi dla Misji www.mdm.missio.org.pl młodzież może zapoznać się z propozycjami misyjnego zaangażowania w zależności od zainteresowań i własnych możliwości.

Podczas uczestnictwa w Mszy św., na jej zakończenie jesteśmy posyłani: „Idźcie kontynuować misję Chrystusa” i warto byłoby się tym naprawdę przejąć, by konserwować duchową młodość i żywotność naszej Matki Kościoła.

S. Anna Siudak FMMopr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: młodzież misje missio młodzi wakacje pielgrzymki
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W