Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Ewa Góralczyk

Praska Pielgrzymka Piesza do Częstochowy (PMK)Jesteśmy Ruchem Duszpasterskim Pomocników Matki Kościoła, powołanym do życia przez Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego 26 sierpnia 1969 roku.

Wielkimi krokami zbliża się czas, gdy tysiące pątników będzie pieszo zmierzać do Królowej Polski przed Jej Jasnogórski Tron. Chcielibyśmy za pośrednictwem Waszej Redakcji zaprosić wszystkich czcicieli Matki Bożej na pielgrzymkowy szlak. Zmierzamy przed Jasnogórski Tron naszej Matki z Konkatedry Matki Bożej Zwycięskiej na warszawskiej Pradze w dniach 16-26 sierpnia. Jest to kameralna pielgrzymka, w której podąża około 300 osób. Panuje w niej niezwykle serdeczna atmosfera, której nie znajdzie się nigdzie indziej.

Niewielu ludziom jest wiadome, że warszawska Praga ma piękne, wieloletnie tradycje pieszego pielgrzymowania, niejednokrotnie krwawo naznaczone przez historię. W tym roku przypada 350 rocznica powstania Pielgrzymki Praskiej. Ma więc ona dłuższą tradycję nawet od powszechnie uznawanej za najstarszą Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej (tak zwanej paulińskiej) i jest jedną z najstarszych w kraju. W tym miejscu pozwolimy sobie przytoczyć nieco historii powstania tejże kompanii.

Po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami w grudniu 1655 roku, król Jan Kazimierz we Lwowie, przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, w dniu 1 kwietnia 1656 roku obiera Matkę Bożą na Królową Polski po wszystkie czasy (Śluby Jana Kazimierza). Jest to wiekopomny akt wdzięczności za cudowne ocalenie naszego narodu. W następnym już roku, 1657, wyrusza z Warszawy Pragi Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, jako dziękczynienie, że Matka Najświętsza jest odtąd po wszystkie czasy Naszą Królową oraz jako błaganie o ocalenie Warszawy przed epidemią cholery, która zbierała śmiertelne żniwo w stolicy. Pielgrzymka ta szła na Święto Matki Bożej Łaskawej w Oktawie Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. W tym samym roku, to jest 1657, na szlak wyruszyła również Pielgrzymka Łowicka, druga z najstarszych pielgrzymek zdążających na Jasną Górę z Mazowsza. Warszawska Pielgrzymka Piesza, tak zwana paulińska, wyruszyła dopiero w 1711 roku.

Pierwszą przerwę Praska Pielgrzymka Piesza miała po napadzie Suworowa, który w listopadzie 1794 roku wymordował 18 tys. Prażan. Wtedy właśnie Ks. Wikary z Kamionka, chcąc ratować Figurę Matki Bożej Kamionkowskiej wyniósł ją z płonącego kościoła na Kamionku, skąd wychodziła Praska Pielgrzymka Piesza i przeniósł ją do kościoła Matki Bożej Loretańskiej przy ul. Ratuszowej. Do dnia dzisiejszego figura Matki Bożej Kamionkowskiej przebywa w tym kościele.

W roku 1807 miało miejsce ponowne oblężenie Warszawy przez wojska napoleońskie i cała Praga wtedy po raz drugi została zniszczona. Pielgrzymka tego roku nie wyruszyła. Gdy około 1815 roku nastąpił przełom historyczny z Księstwem Warszawskim, Królestwo Polskie z powrotem połączyło brzegi Pilicy i zabór sięgał do Częstochowy. Granic już nie było i wobec tego Pielgrzymka Praska z powrotem wróciła na trasę od Matki Bożej Kamionkowskiej do Matki Bożej Częstochowskiej.

W roku 1864 i 1865 z powodu wysokiego stanu wody na Wiśle koło Czerska, Pielgrzymka Praska nie mogła przedostać się na drugi brzeg i musiała zmienić dotychczasową trasę, która prowadziła przez Starą Błotnicę, Skrzyńsko, Rudę Maleniecką, Lipę i powędrowała szlakiem Pielgrzymki Warszawskiej przez Łazy i Nowe Miasto nad Pilicą. W naszej Pielgrzymce brał udział Władysław Reymont w roku 1894. Wówczas Pielgrzymka wyruszała z kościoła Matki Bożej Loretańskiej z Warszawy Pragi. Reymont opisuje, że Praską Pielgrzymkę prowadzili świeccy, a księża w parafiach przez które przechodziła, witali ją, spowiadali pielgrzymów, odprawiali nabożeństwo i błogosławili na dalszą drogę. W roku wybuchu pierwszej wojny światowej (1914) Pielgrzymce Praskiej nie bez przeszkód również udało dotrzeć na Jasną Górę. Długoletnią tradycję pielgrzymowania przerwały dopiero działania wojenne w 1917 roku. Idących z warszawskiej Pragi pątników zatrzymał front I wojny światowej. Pielgrzymka została rozbita przez wojska bolszewickie pod Piotrkowem Trybunalskim. Kilku osobom udało się przedrzeć i dojść lasami do Częstochowy.

W latach 80tych XX w. Pielgrzymka Warszawska była bardzo liczna i wówczas Ks. Józef Buchajewicz (obecny Kierownik Praskiej Pielgrzymki Pieszej, a także Krajowy Duszpasterz Pomocników Matki Kościoła) na prośbę Ks. Prymasa zwrócił się z prośbą do Ks. Uszyńskiego, ówczesnego Rektora kościoła akademickiego św. Anny, a przez niego do pana Tadeusza Popończyka, o odnalezienie pierwszej trasy Pielgrzymki Praskiej. Ks. Józef Buchajewicz, wraz z Krzysztofem Ksionkiem — Pomocnikiem Matki Kościoła, odwiedził wszystkie parafie i miejscowości na jej trasie, i oto już 16 sierpnia 1984 roku z kościoła Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku (obecnie Konkaterda Diecezji Warszawsko-Praskiej), wyruszyła ponownie po 67 latach Praska Pielgrzymka Piesza Pomocników Matki Kościoła. Z racji tego, że przerwa między ostatnią pielgrzymką a jej reaktywacją nie była dłuższa niż 100 lat, możemy kontynuować długoletnie tradycje. Pielgrzymka dochodzi na Jasną Górę 25 sierpnia w południe, a wieczorem od godziny 21 pątnicy prowadzą czuwanie nocne w Kaplicy matki Bożej Częstochowskiej, zaś 26 sierpnia po uroczystej sumie odpustowej następuje rozwiązanie Praskiej Pielgrzymki Pieszej.


Wybierz się, wybierz się, razem z nami...

XXIV Praska Pielgrzymka Piesza wyrusza dnia 16 sierpnia Konkatedry matki Bożej Zwycięskiej na warszawskim Kamionku, ul. Grochowska 365. Zapisy prowadzone będą w dniach 13-15 sierpnia w godz. 12-18, jak również w dniu wymarszu, to jest 16 sierpnia, jednakże wyłącznie bezpośrednio po mszy świętej inaugurującej pielgrzymkę. Msza św. rozpoczyna się o godz. 6:00. Na pątniczy szlak wyruszamy zaś o 7:40. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u Magdaleny Brzezickiej, tel. 0-503-650-426 lub Adama Rogalskiego, tel. 0-503-350-970. Wszystkich serdecznie zapraszamy na wędrówkę do stóp naszej Matki i Jej Syna!

Kontakt z nami:

  • Ks. Kan. Mgr Józef Buchajewicz (Krajowy Duszpasterz Pomocników Matki Kościoła, przewodnik Praskiej Pielgrzymki Pieszej) tel.: (022) 752-21-07,
  • Magdalena Brzezicka tel. 0-503-650-426,
  • Adam Rogalski, tel. 0-503-350-970,

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Jasna Góra pielgrzymka Częstochowa Warszawa Praga Praska Pielgrzymka Piesza Pomocnicy Matki Kościoła PMK Józef Buchajewicz

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W