Apel na rzecz Praw i Godności Osoby Ludzkiej i Rodziny

Czy będziesz biernie patrzył na inicjatywy ruchów pro-aborcyjnych, zmierzające do wprowadzenia prawa do aborcji do deklaracji praw człowieka?

Katolickie instytucje zajmujące się obroną życia i kwestiami rodzin podjęły inicjatywę, mającą stanowić odpowiedź na próby wprowadzenia do kanonu praw człowieka prawa do nieograniczonej aborcji. Próby te związane są m.in. z 60-tą rocznicą przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez ONZ. Jako przeciwwagę dla tej inicjatywy organizacje katolickie proponują złożenie podpisów pod Apelem na rzecz praw i godności osoby ludzkiej i rodziny.

Apel ten dostępny jest na międzynarodowej stronie:

www.c-fam.org/publications/id.102/default.asp

Dodatkowe informacje: www.onzapel.pl

Poniżej tekst zachęty do podpisania apelu nadesłanej przez polskie ruchy obrony życia oraz pełny tekst apelu w języku polskim

Tekst Apelu

My, obywatele państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, w roku sześćdziesiątej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej i proklamowanej przez „Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) z 10 grudnia 1948 r.”

Zauważając, iż:

Deklaracja wyznacza wspólny standard, do którego dążyć powinni wszyscy ludzie i wszystkie narody,

Zdając sobie sprawę, iż:

Prawa człowieka, godność, wolność, równość, solidarność i sprawiedliwość składają się na duchowe i moralne dziedzictwo, na którym oparta jest wspólnota narodów,

 

Zwracamy uwagę, iż:

Odpowiednie uznanie należy się:

1. Prawu do życia każdej istoty ludzkiej, od poczęcia do naturalnej śmierci, prawu każdego dziecka do bycia poczętym, narodzonym i wychowanym w rodzinie, zbudowanej na małżeństwie kobiety z mężczyzną, będącej naturalną i podstawową komórką społeczeństwa,

2. Prawu każdego dziecka do bycia wychowanym przez jego rodziców, którzy mają pierwszeństwo i podstawowe prawo do wyboru rodzaju nauczania, którym objęte będą ich dzieci.

Wzywamy zatem:

 

Wszystkie rządy do interpretowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka prawidłowo, tak aby:

Każdy człowiek miał prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby

(Artykuł 3).

Mężczyźni i kobiety, bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, narodowości lub wyznania, mieli prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny

(Artykuł 16).

Rodzina była naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i miała prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa (Artykuł 16).

Matka i dziecko mieli prawo do specjalnej opieki i pomocy (Artykuł 25).

Rodzice mieli prawo pierwszeństwa w wyborze rodzaju nauczania, którym objęte będą ich dzieci (Artykuł 26).


Zachęta do podpisania apelu

W związku z przypadającą w tym roku 60-tą rocznicą uchwalenia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i zaplanowanymi na 10 grudnia br. uroczystymi obchodami tej rocznicy, międzynarodowa społeczność obrońców życia i rodziny organizuje akcję zmierzająca do uświadomienia politykom i całym społecznościom, że zgodnie z tą Deklaracją prawo do życia przysługuje każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci oraz że każde dziecko ma prawo do poczęcia, urodzenia się i wychowania w pełnej rodzinie, opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Stosowną petycję w tej sprawie, skierowaną do wszystkich państw - członków ONZ, można znaleźć i podpisać na stronie internetowej

www.onzapel.pl

Apelujemy o aktywne włączenie się w tę akcję poprzez złożenie własnego podpisu, zachęcenie do tego osób z najbliższego otocznia i propagowania tej akcji w każdy dostępny sposób.

dr Paweł Wosicki                dr inż. Antoni Zięba
prezes Polskiej Federacji Ruchów        prezes Polskiego Stowarzyszenia
Obrony Życia                  Obrony Życia Człowieka

  Joanna Krupska
  prezes Związku Rodzin Dużych Trzy+

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama