Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski: Notatka prasowa (3)

Notatka z podróży apostolskiej Benedykta XVI do Polski (pierwszy dzień)

"Wierzcie w moc waszego kapłaństwa!" - z takim wezwaniem zwrócił się Benedykt XVI do duchownych zebranych w warszawskiej Archikatedrze św. Jana. Prymas Polski poprosił Ojca Świętego o "błogosławieństwo na dalszą drogę Polaków".

Papież, rozpoczynając swoje przemówienie, zwrócił się z życzeniami do Prymasa, który dzisiaj obchodzi 50-lecie święceń kapłańskich, wspomniał także postać niezłomnego Prymasa Tysiąclecia - kard. Stefana Wyszyńskiego.

W kolejnych słowach - skierowanych do polskich duchownych - Benedykt XVI zachęcił kapłanów do głębokiej ufności w Chrystusowe wybranie i miłosierdzie. Poprosił ich także o "nie uleganie pokusie pośpiechu", które ma zaowocować głębszym życiem duchowym. "Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego" - przypomniał Ojciec Święty.

Polskich kapłanów zachęcił do odważnego udziału w misyjnym posłannictwie Kościoła: "Kapłani polscy, nie bójcie się opuścić wasz bezpieczny i znany świat, by służyć tam, gdzie brak kapłanów i gdzie wasza wielkoduszność przyniesie wielokrotne owoce!".

Przestrzegł także przed rzucaniem lekkomyślnie oskarżeń wobec minionych pokoleń bez rzeczywistych dowodów, nie biorąc pod uwagę różnych ówczesnych uwarunkowań. Przypomniał, że Kościół, choć składa się z grzeszników - pozostaje święty.

Do wszystkich duchownych Benedykt XVI zaapelował: "Bądźcie autentyczni w waszym życiu i posłudze Wpatrzeni w Chrystusa, żyjcie życiem skromnym, solidarni z wiernymi, do których jesteście posłani. Służcie wszystkim, czekajcie na nich w parafiach i w konfesjonałach, towarzyszcie nowym ruchom i wspólnotom, wspierajcie rodziny, nie traćcie więzi z młodzieżą, pamiętajcie o ubogich i opuszczonych".

Prymas kard. Józef Glemp zapewnił, że Polacy witają Benedykta XVI "bardzo serdecznie, ze szczerą wiarą i miłością". Podkreślił też, że chcą wiernie trwać przy Bogu, bo "wiedzą, że religia nie jest ideologią, a dzieląc się wiarą, dzielimy się miłością, której źródłem jest Bóg".

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama