Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski: Notatka prasowa (4)

Notatka z podróży apostolskiej Benedykta XVI do Polski (drugi dzień)

"Proszę was, pielęgnujcie to bogate dziedzictwo wiary poprzednich pokoleń, dziedzictwo myśli i posługi wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II. Trwajcie mocni w wierze, przekazujcie ją waszym dzieciom" - zaapelował Benedykt XVI podczas Mszy św. na pl. Piłsudskiego w Warszawie."

Rozpoczynając homilię, Benedykt XVI, wyraził radość z obecności na pl. Piłsudskiego: "Dziękuję Panu za to, że mi pozwolił znaleźć się na tym historycznym placu". Podkreślił, że pl. Piłsudskiego to miejsce związane tak z Janem Pawłem II, jak i przywołujące postać Prymasa Wyszyńskiego.

Ojciec Święty odniósł się do słów Jezusa: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania". W nich - naucza Papież - odzwierciedla się "najściślejszy związek, jaki istnieje między wiarą i wyznaniem Bożej prawdy, między wiarą i całkowitym poświęceniem się Jezusowi w miłości, między wiarą i życiem według przykazań Bożych". Wszystkie te trzy wymiary wiary są owocem działania Ducha Świętego - dodał Benedykt XVI.

W nauce Papież przestrzegał, że nie można ulec pokusie relatywizmu czy subiektywnego i selektywnego interpretowania Pisma św. "Usiłuje się stworzyć wrażenie, że wszystko jest względne, że również prawdy wiary zależą od sytuacji historycznej i od ludzkiej oceny" - wskazał i podkreślił, że Kościół jednak nie może dopuścić, by zamilkł Duch Prawdy".

Benedykt XVI nawiązał do hasła pielgrzymki: "Trwajcie mocno w wierze!". Wyjaśniając, czym jest wiara, powiedział, że nie oznacza jedynie przyjęcia określonego zbioru prawd dotyczących tajemnic Boga, człowieka, życia i śmierci, ale polega na głębokiej, osobistej relacji z Chrystusem. Relacja ta rodzi ufność - również w godzinie próby, ze świadomością, że po drodze krzyżowej nadejdzie poranek zmartwychwstania.

Podczas Mszy św. o Duchu Świętym, w miejscu, gdzie Jan Paweł II wypowiedział znamienne słowa: "Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi"(przypomniane przez Benedykta XVI), Papież prosił Polaków, by dawali "świadectwo łasce, której doświadczyli w sposób tak obfity przez działanie Ducha Świętego w swojej historii".

Prymas Polski kard. Józef Glemp wprowadzając w Eucharystię mówił o trzech "duchowych mostach, rozpinających się pośród ludów świata, które wymagają rzetelnego remontu". Są to: most między ziemią i niebem, między życiem ciała i życiem duszy; kolejny jest przejściem z "teraz" do bliskiego i dalszego "jutra", ostatni zaś prowadzi od człowieka do człowieka.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama