Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Program obchodów Roku Wiary2012 r.

6 października — Asyż

W ramach Dziedzińca Pogan w mieście św. Franciszka odbędzie się spotkanie poświęcone dialogowi wierzących z niewierzącymi na temat wiary.

7-28 października — Watykan

XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: «Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej».

11 października — Watykan

O godz. 10 Benedykt XVI będzie przewodniczył na placu św. Piotra uroczystości rozpoczęcia Roku Wiary z udziałem uczestników Synodu i przewodniczących konferencji episkopatu.

Włoska Akcja Katolicka dla upamiętnienia 50. rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II zorganizuje, w godzinach 18.30-21.30, pochód z pochodniami z Zamku św. Anioła na plac św. Piotra.

12 października — Rzym

O godz. 21 w kościele Il Gesů w Rzymie odbędzie się wieczór kulturalno-artystyczny na temat: «Wiara Dantego», zorganizowany przez Papieską Radę Kultury we współpracy z rektoratem kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus (Santissimo Nome di Gesů all'Argentina) i Domem Dantego w Rzymie. Uczestnicy wysłuchają XXIV Pieśni Raju, będącej wyznaniem wiary poety.

20 października — Rzym

Pielgrzymka na wzgórze Janikulum i czuwanie misyjne, zorganizowane przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów.

21 października — Watykan

Benedykt XVI będzie przewodniczył kanonizacji męczenników i wyznawców wiary: Jakuba Barthieu, kapłana jezuity, misjonarza, który poniósł męczeńską śmierć na Madagaskarze (†1896); Piotra Calungsoda z Filipin, świeckiego katechisty i męczennika (†1672); Jana Chrzciciela Piamarty, kapłana, świadka wiary, wychowawcy mło dzieży (†1913); Matki Marianny (Barbary Cope), świadka wiary, opiekunki chorych w leprozorium na Molokai (†1918); Marii z Góry Karmel, zakonnicy z Hiszpanii (†1911); Katarzyny Tekakwithy, świeckiej Indianki, która nawróciła się na wiarę katolicką (†1680); Anny Schäffer, z Bawarii, świeckiej, świadka miłości Chrystusa na łożu cierpienia (†1925).

26-30 października — Rzym

Kongres Światowego Związku Nauczycieli Katolickich poświęcony roli nauczyciela i rodziny w integralnej formacji uczniów, który odbędzie się z udziałem Kongregacji Edukacji Katolickiej.

15-17 listopada — Watykan

XXVII Międzynarodowa Konferencja Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych na temat: «Szpital miejscem ewangelizacji: misja ludzka i duchowa».

1 grudnia — Watykan

Pierwsze Nieszpory Adwentu, odprawiane przez Ojca Świętego, dla papieskich uczelni rzymskich, seminariów i kolegiów kościelnych oraz uniwersytetów, zorganizowane przez Kongregację Edukacji Katolickiej.

20 grudnia — Rzym

Inauguracja wystawy na temat Roku Wiary w Zamku św. Anioła; będzie ona otwarta do 1 maja 2013r.

28 grudnia — Rzym

Otwarcie Europejskiego Spotkania Młodych, zorganizowanego przez Wspólnotę z Taizé przy współpracy wikariatu Rzymu. Spotkanie zakończy się 2 stycznia 2013 r.2013 r.

25 stycznia — Rzym

Nabożeństwo ekumeniczne z Benedyktem XVI w bazylice św. Pawła za Murami.

W pinakotece bazyliki będzie można oglądać — do 24 listopada 2013 r. — wystawę Sanctus Paolus extra moenia et Concilium Oecumenicum Vaticanum II (Św. Paweł za Murami i Powszechny Sobór Watykański II).

2 lutego — Watykan

Nabożeństwo pod przewodnictwem Benedykta XVI w Bazylice św. Piotra z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego.

25-26 lutego — Rzym

Międzynarodowy Kongres na temat: «Święci Cyryl i Metody wśród ludów słowiańskich: 1150 lat od rozpoczęcia misji». Obrady odbędą się 25 lutego w Papieskim Instytucie Studiów Wschodnich, a 26 lutego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

24 marca — Watykan

Papież odprawi Mszę św. w Niedzielę Palmową, która tradycyjnie jest dniem spotkania młodzieży przygotowującej się do 16 czerwca Światowego Dnia Młodzieży.

4-6 kwietnia — Rzym

Zjazd Międzynarodowego Stowarzyszenia Katolickiego Nauk o Wychowaniu, z udziałem Kongregacji Edukacji Katolickiej.

13 kwietnia — Watykan

Koncert Oh My Son (O mój Synu) w Auli Pawła VI.

15-17 kwietnia

Dzień Seminariów z okazji 450. rocznicy ich ustanowienia.

Dzień studyjny, zorganizowany przez Kongregację Edukacji Katolickiej, na temat znaczenia dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego w formacji kandydatów do kapłaństwa, w związku z pracami nad aktualizacją Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis.

28 kwietnia — Watykan

Dzień poświęcony chłopcom i dziewczętom, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Ojciec Święty udzieli bierzmowania niewielkiej grupie młodzieży.

5 maja — Watykan

Nabożeństwo odprawiane przez Papieża z okazji Dnia Bractw i Pobożności Ludowej.

18 maja — Watykan

Nabożeństwo odprawiane przez Papieża w wigilię Zesłania Ducha Świętego dla wszystkich ruchów kościelnych oraz pielgrzymka do grobu św. Piotra i modlitwa do Ducha Świętego.

2 czerwca

Papież będzie przewodniczył uroczystej adoracji eucharystycznej z okazji uroczystości Bożego Ciała. Adoracja odbędzie się jednocześnie na całym świecie.

Dzień Evangelium vitae z udziałem Papieża. Dzień będzie poświęcony świadectwu ewangelii życia w obronie godności osoby od chwili poczęcia aż do naturalnego kresu życia.

22 czerwca — Watykan

Wielki Koncert na placu św. Piotra.

7 lipca — Watykan

Zakończenie pielgrzymki seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek na placu św. Piotra. Uroczystość odbędzie się z udziałem Papieża.

23-28 lipca — Rio de Janeiro

Papież weźmie udział w Światowym Dniu Młodzieży.

18-19 września

Seminarium studyjne uniwersytetów katolickich, zorganizowane przez Kongregację Edukacji Katolickiej, na temat znaczenia Katechizmu Kościoła Katolickiego w nauczaniu teologii na uniwersytetach katolickich.

29 września — Watykan

Dzień Katechetów z udziałem Papieża. Dzień będzie także okazją do upamiętnienia 20. rocznicy publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego.

13 października — Watykan

Obchody Dnia Maryjnego z udziałem Papieża i wszystkich stowarzyszeń maryjnych.

24 listopada — Watykan

Papież będzie przewodniczył uroczystemu zakończeniu Roku Wiary.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wiara papież Rio de Janeiro Watykan Światowy Dzień Młodzieży plac św. Piotra rok wiary Benedykt XVI zakończenie Roku Wiary

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W