Powstrzymać zło

Temat: Powstrzymać zło

Dyskusja, jaką Pan Jezus prowadził z faryzeuszami, a która opisana jest na kartach Ewangelii św. Jana stanowi dla nas inspirację do uczczenia Boga w Jezusie Chrystusie. Co więcej, w dzisiejszej perykopie widzimy, jak Jezus ukazuje nam autorytet Najwyższego na tle autorytetu Mojżesza. Nie było przecież większego wzorca dla ludu wybranego, jak Prawodawca, który przez posłuszeństwo Bogu wywiódł lud z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Jednak zgodnie ze słowami Pana, Mojżesz był jedynie lampą, która świeciła przez krótki czas. Nie można radować się jej światłem w nieskończoność. Zresztą nie po to Mojżesz został posłany, aby być autorytetem i punktem odniesienia na wieki. Przymierze zawarte na Synaju miało jedynie przygotować zarówno Naród Wybrany jak i poprzez niego cały świat na przyjście Mesjasza, na uczestnictwo w Nowym i Wiecznym Przymierzu.
Jezus przychodzi zatem wsparty autorytetem Mojżesza. Sam Mojżesz zaświadczy o tym, kiedy obok Jezusa stanie wraz z Eliaszem na górze Przemienienia. Tego jednak nie wystarczy. Cuda, jakie Pan działał, wydawały świadectwo prawdy o Jego posłannictwie. Przecież On powiedział, aby ludzie wierzyli Jego dziełom, jeśli Jemu samemu nie dają wiary.
Świadectwo Prawa, Pism i Proroków jednoznacznie świadczyły o prawdziwości posłannictwa Jezusa. Mojżesz i Eliasz ukazujący się w towarzystwie Pana. Moc, jaką czynił cuda, wskrzeszał, wreszcie zmartwychwstał. Czyż więc można się dziwić, że Pan zapowiedział współczesnym sobie, iż to właśnie Mojżesz będzie ich sędzią? Świadkiem, że widzieli i słyszeli a nie uwierzyli?

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Miłość Chrystusa, Jego misja pokonały zło. Jednak to w naszych sercach odbywa się decydująca batalia. Albo zaprowadzamy tam pokój mocą Bożej łaski, według zasad Ewangelii, albo dajemy przestrzeń dla działania zła. Jeśli zatem dobro postrzegamy jako zło, a zło, jako zakazany rodzaj dobra, czy coś jeszcze może powstrzymać zło?

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Kto przebywa w moim sercu?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao