Misja Chrystusa

Temat: Misja Chrystusa

Czasem mogłoby się wydawać, że apostołowie, mimo iż tyle czasu spędzali ze Zbawicielem, nie do końca chcieli usłyszeć to, co On miał im do powiedzenia. Domaganie się przywilejów i zaszczytów w chwili, kiedy wielkimi krokami zbliżała się męka i śmierć Pana, są tego najlepszym przykładem. Jezus tak wiele razy zapowiadał, że idzie do Jerozolimy, gdzie zostanie wydany w ręce kapłanów i uczonych w Piśmie, że zostanie zgładzony, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Przepowiadanie o znaku Jonasza powinno również umacniać w apostołach to przekonanie, że misja Zbawiciela wiedzie przez cierpienie do chwały nieba. Jednak oczekiwanie ziemskich zaszczytów stanowi przykład, że wizja apostołów była zbliżona raczej do wizji mesjasza politycznego, którego oczekiwało tak wielu Izraelitów, niż wizją Zbawiciela, Który przyszedł aby odkupić nasze grzechy.
Dziwimy się niekiedy apostołom, ale spoglądając na nasze codzienne życie, świeckich czy duchownych, sami postawmy sobie pytanie, ile razy nasza wiara budzi się wówczas, kiedy od Boga czegoś oczekujemy, gdy wręcz domagamy się, aby nasze modlitwy zostały wysłuchane? Czy na darmo przysłowie powiada, „jak trwoga, to do Boga”? Tymczasem Zbawiciel przyszedł aby nas odkupić. Zapłacił za nas najwyższą cenę swojego życia i przelał za nas swą krew. Czyż więc nie należy się spodziewać z naszej raczej postawy wdzięczności i miłości, zamiast roszczeniowego podejścia do spraw wiary? Czy wszystko, co otrzymaliśmy od Pana, nie powinno nas usposabiać do adoracji, dziękczynienia i trwania w nieustannej bliskości Boga?

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Owszem, przez mękę i śmierć Jezus stał się Tym, Który może współczuć nam we wszystkim. Jednak my tak wiele razy zapominamy, że Golgota i haniebna śmierć nie była po to, aby Pan pozostał tylko lekarzem naszych ciał i dusz, ale właśnie po to, aby ostatecznie zwyciężyć śmierć i grzech. Nam zostało dane zbawienie, umiejmy za nie dziękować i żyć nadzieją spotkania z Chrystusem w wieczności.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy okazuje Jezusowi wdzięczność za dar zbawienia?

« 1 »

reklama

reklama

reklama