reklama

Panie, abym przejrzał

Temat: Panie, abym przejrzał

Cuda uzdrowienia, jakie opisuje Ewangelia mają szczególny wymiar. Człowiek niewidomy, który zdany był sam na siebie, który mógł liczyć jedynie na jałmużnę z żebrania, znajdował się w czasach Zbawiciela w tragicznym położeniu. Nadzieja na uzdrowienie była więc niczym darowanie nowego życia. Zatem prośba o darowanie wzroku była niejako błaganiem o przywrócenie do normalnego życia w społeczności. Owo uzdrowienie możemy więc w kontekście naszych rozważań pastoralnych postrzegać nie tylko jako znak mocy Chrystusa, ale także jako zapowiedź darowania nowego życia. Jeszcze bardziej tragiczną grupę cierpiących stanowili trędowaci. Również wykluczeni z normalnego życia, zepchnięci na margines społeczeństwa, skazani na powolne i dotkliwe umieranie w osamotnieniu.
Zatem oczyszczenie i darowanie wzroku mogą być dla nas zapowiedzią drogi odkupienia. Cudami o szczególnym wymiarze w życiu doczesnym i wskazaniem, jak przejrzeć oraz ocalić darowane przez Zbawiciela życie wieczne. Aby dostąpić oczyszczenia, z grzechów, trzeba przejrzeć na oczy. Oczywiście nie chodzi to o wzrok ciała, ale o wzrok wiary. Dostrzec świat takim, jaki jest, uznać wielkość Boga i moc Zbawiciela, co więcej, właśnie zwrócić się do Mistrza z Nazaretu, aby nauczył patrzeć na świat oczyma nie ciała, ale ducha.
Przywrócenie wzroku wiary pozwala nam skorzystać z łaski Chrystusa i dostąpić oczyszczenia duszy. To zaś prowadzi nas na nowo do sakramentalnej wspólnoty wierzących. Pozwala na pełne uczestnictwo w Uczcie Chrystusa i otwiera na nas bramy do życia wiecznego.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Oczy pozwalające patrzeć na świat i czyste ciało, wolne od śmiertelnej zaraźliwej choroby to dary, które kiedyś wyczerpią swoje niezwykłe znaczenie. Wszak każdy z nas kiedyś będzie musiał zakończyć swój doczesny żywot. Jednak światłe oczy wiary i czysta dusza prowadzą nas do wieczności. Dają możliwość pełnego spojrzenia na świat i zrozumienia, że męka i śmierć Chrystusa nie była jedynie po to, aby przedłużyć nam życie doczesne, ale po to, aby dać nam życie wieczne.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy modlę się o wzrok dla duszy?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao