Królowa

Temat: Królowa

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej każe nam po raz kolejny już w naszym życiu postawić pytanie o jej królowanie. Jaki ono ma charakter, skoro będąc Królową Nieba i Ziemi nie dysponuje ani odrębnym terytorium, ani też nie ma możliwości sprawowania władzy nawet takiej, jak sprawują ziemscy monarchowie? Maryja czczona przez wiele narodów, w tym samym czasie bywa ośmieszana i wyszydzana. Można by wręcz powiedzieć, że od czasów reformacji teraz nastała największa rebelia przeciw jej królowaniu i ośmieszane jest jej macierzyństwo, posłuszeństwo Bogu i pośrednictwo łask, jakie wypraszała zarówno poszczególnym ludziom, jak i całym narodom.
Nawet w naszej ojczyźnie wylała się na ulice fala nienawiści wobec Matki Najświętszej. Obrażana, siłą przeciągana na stronę grzeszników, zwolenników wrogich chrześcijaństwu ideologii, wciąż pozostaje naszą panią i królową. Królestwo Maryi rozciąga się wszak w przestrzeni ludzkich serc. Ona jest z nami i przy nas. Ona króluje tym, którzy chcą usłuchać jej słodkiego wezwania do pełnienia woli Syna.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Aby Maryja zapanowała nie tylko w sposób symboliczny w naszej ojczyźnie, musi najpierw zakrólować w naszych sercach. To zaś stanie się wtedy, kiedy pozwolimy jej, aby nieustannie przypominała nam o konieczności pełnienia woli Swego syna. Ona wówczas nas nie opuści i będzie nam orędowniczką. My zaś będziemy świadkami, że jej królowanie prowadzi nas do bram Królestwa Niebieskiego.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy jestem poddanym Maryi?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao