„Odnowiona nadzieja” – jakie jest miejsce katolicyzmu na mapie współczesnej kultury intelektualnej Zachodu?

Bp Robert Barron lokuje katolicyzm na mapie współczesnej kultury intelektualnej Zachodu. Konfrontuje myśli wielkich współczesnych teologów (m.in. Hansa Ursa von Balthasara, Guardiniego, Ratzingera) z najważniejszymi postaciami nowożytności (m.in. Foucaultem, Habermasem). Wychodzi poza ramy suchego dyskursu akademickiego i dzieli się osobistym doświadczeniem wiary. Wnikliwie komentuje zmagania współczesnego Kościoła, w tym skandale seksualne, problemy liberalizmu i relatywizmu. Przygląda się obecności chrześcijaństwa w kulturze masowej.

„Wszystkie sondaże pokazują, że ci, którzy odłączyli się od religii, uczynili to dlatego, iż nie wierzą w nauczanie przedstawiane przez klasyczne chrześcijaństwo. Całe ich masy do przyjęcia stanowiska niewiary czy agnostycyzmu przekonał agresywny zapał głosicielski nowych ateistów. Żeby odpowiedzieć na ten ściśle intelektualny kryzys, biskupi, kapłani, katecheci, apologeci i ewangelizatorzy muszą zająć się swoim teologicznym zadaniem na poważnie” – napisał bp Robert Barron w książce „Odnowiona nadzieja. Eseje o misji Kościoła” (tytuł oryginalny: „Renewing Our Hope. Essays for the New Evangelization”).

Ten zbiór esejów jest intelektualnie samodzielnym i spójnym wykładem współczesnego katolickiego światopoglądu, który przybliża czytelnikowi relację między Kościołem a współczesną kulturą intelektualną i artystyczną. Pomimo trudnej problematyki bp Barron wychodzi poza akademicki dyskurs, dzieląc się osobistym doświadczeniem wiary oraz przygodą własnych intelektualnych poszukiwań. Sprawia to, że książkę czyta się bardziej jak opowieść niż monografię czy podręcznik. 

„Odnowiona nadzieja” to propozycja ulokowania katolicyzmu na mapie współczesnej kultury intelektualnej Zachodu. Odnajdziemy w niej najważniejsze postacie kultury Kościoła. W myśleniu o Kościele autor stawia na hermeneutykę ciągłości, przyjmując za punkt odniesienia myśl duszpasterską papieża Franciszka. 

Książka, choć ambitna i wymagająca, nie odstrasza. Przeciwnie, zaprasza czytelnika poszukującego czegoś więcej niż tylko publicystyki i metafory. 
Autor udziela odpowiedzi na problem współczesnej teologii, jakim jest deficyt konfrontacji kultury katolickiej ze współczesną, laicką filozofią i kulturą intelektualną. 

Książka składa się z 4 części i 17 rozdziałów. Napisana jest w formie krótkich, zachęcających do myślenia esejów.

Na pierwszą część zbioru składają się wypowiedzi biskupa na temat „nieprzynależących”, czyli osób bez przynależności religijnej, których liczba w ciągu ostatniej dekady wzrasta w postępie geometrycz¬nym. Eseje przedstawione w drugiej części książki stanowią próbę dotknięcia swoistego rodzaju odnowy, rozumianej jako odpowiedź biskupów, kapłanów, katechetów, apologetów i ewangelizatorów na kryzys współczesnego Kościoła. Trzecia część poświęcona jest papieżowi Franciszkowi i Gastonowi Fessardowi oraz imago Dei – jako próbie rozszyfrowania konsekwencji kapłańsko-prorocko-królewskiej antropologii chrzcielnej, sformułowanej na Soborze Watykańskim II. W czwartej i ostatniej części autor zatacza koło, gdyż poruszane w niej tematy mają istotne znaczenie dla reewangelizacji ludzi, którzy odłączyli się od Kościoła.

„W świecie naznaczonym postępującym sekularyzmem część katolików sądzi, że lepiej będzie wycofać się z kul¬tury niż się w nią angażować.  W zawartych w niniejszej książce esejach bp Barron podaje inną odpowiedź: zamiast się wycofywać, musimy zaufać w zdolność Ewangelii do reagowania na kulturę i oczyszczania jej za pomocą tego wszystkiego, co najlepszego katolicyzm ma do zaofero¬wania. Dialektyka między objawieniem a kulturą uze¬wnętrznia się w tym tomie w wygłoszonym w 2019 roku przez Barrona w amerykańskim Kongresie przemówieniu pt. «Liberalizm i katolicyzm – dlaczego rozziew?» oraz w wygłoszonym w 2018 roku w Denver wykładzie zatytułowa¬nym Relatywizm i jego niezadowolenie. Przyjąłem tę publikację z radością. Stanowi ona przykład nauczania głoszonego przez biskupa, który jest jednocze¬śnie znakomitym teologiem” – napisał we wstępie abp Christophe Pierre, nuncjusz apostolski.

O autorze:
Robert Barron – biskup ordynariusz diecezji Winona-Rochester (Minnesota, USA), jeden z najbardziej rozpoznawalnych duchownych na świecie. Obronił doktorat w L’Institut Catholique de Paris, przez wiele lat wykładał teologię systematyczną, był rektorem Seminarium Mundelein w archidiecezji chicagowskiej. Założył katolicką organizację medialną Word on Fire, aktywnie działa w mediach społecznościowych. Opublikował m.in. „Ziarna Słowa. Odnajdywanie Boga w kulturze”; „Żywe paradoksy. Zasada katolickiego i/i”; „Jak rozmawiać o wierze. Biskup w siedzibach Facebooka i Google’a”.

„Odnowiona nadzieja. Eseje o misji Kościoła”, Robert Barron


Drogi czytelniku, jeśli chciałbyś wygrać tę książkę, weź udział w konkursie - napisz dlaczego ta książka ma trafić właśnie do Ciebie. Maila z odpowiedzią oraz adresem pocztowym wyślij na adres konkurs@opoka.org.pl. W tytule maila wpisz „Czytamy z Opoką”. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu „Czytamy z Opoką”.

Przystąpienie do konkursu jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu.

Administratorem danych osobowych jest jest Portal Opoka.org.pl udostępniany przez Fundację Opoka z siedzibą przy skwerze kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 w Warszawie, (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane mogą być udostępniane pracownikom fundacji Opoka oraz operatorom pocztowym w celu realizacji dostawy przesyłki. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: iod@opoka.org.pl.

« 1 »

reklama

reklama

reklama