OnGeo.pl: zebraliśmy ponad 30 informacji o każdej działce w Polsce - sprawdź swoją działkę

Posiadasz nieruchomości gruntowe? Bez względu na to, co zamierzasz zrobić z własną działką – sprzedać, wydzierżawić, przepisać na członka rodziny, wybudować na niej dom, czy „poczekać na lepsze czasy” – powinieneś wykonać jej gruntowną diagnozę pod kątem wad, uciążliwości, zagrożeń i ograniczeń formalnoprawnych oraz potencjału inwestycyjnego. Sprawdzenie działki da gwarancję bezpiecznej inwestycji i szansę na rozpoznanie sytuacji rynkowej.

Dobra diagnoza działki charakteryzuje się dokładnym sprawdzeniem cech fizycznych i granic działki, stanu prawnego i obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, a także informacji o uzbrojeniu terenu, warunkach geologicznych i innych. Lista do sprawdzenia może być naprawdę długa, dlatego, aby ułatwić diagnozę, OnGeo.pl prezentuje najważniejsze informacje do sprawdzenia.

Cechy terenu:

1.    Parametry geometryczne terenu:
•    Informacje o położeniu nieruchomości i granicach ewidencyjnych;
•    Wymiary działki;
2.    Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków:
•    Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji działki;
•    Zgodność powierzchni urzędowej z terenową;
•    Własność działki;
•    Klasa bonitacyjna gleby.

Ograniczenia formalnoprawne:

3.    Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):
•    Czy jest uchwalony plan miejscowy dla działki;
•    Przeznaczenie terenu w planie miejscowym;
•    Wskaźniki i wytyczne dla możliwej zabudowy;
4.    Formy ochrony przyrody:
•    Zasięg występowania obszarów ochrony przyrody;
•    Otuliny i strefy ochronne wokół terenów chronionych;
5.    Nieruchomości objęte ochroną zabytków:
•    Rodzaj zabytków i strefy ochrony konserwatorskiej;
•    Obiekty wpisane do rejestru zabytków;
•    Obszary ochrony archeologicznej;
6.    Strefy ochronne:
•    Strefy ochronne wokół: 
- terenów zamkniętych,
- cmentarzy,
- turbin wiatrowych, 
- uzdrowisk,
•    Strefy oddziaływania lotnisk.
7.    Pozwolenia na budowę:
•    Najnowsze pozwolenia na budowę w odległości 200 metrów od działki;

Infrastruktura:

8.    Dostęp do drogi:
•    Odległość i dostęp do drogi publicznej;
•    Informacje o drogach planowanych lub w budowie;
9.    Linie energetyczne:
•    Odległość działki od napowietrznej linii energetycznej i urządzeń infrastruktury technicznej;
10.    Uzbrojenie terenu w media:
•    Dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i innych;
11.    Dostęp do światłowodu:
•    Prędkość sieci światłowodowej i dostawca internetu;

Fizjografia terenu:

12.    Analiza rodzajów pokrycia terenu:
•    Sposób zagospodarowania terenu na działce i w jej sąsiedztwie;
13.    Analiza spadków terenu i ekspozycja terenu:
•    Potrzeba wyrównania lub nadsypania terenu działki;
•    Przydatność terenu pod inwestycje;
14.    Nasłonecznienie sezonowe:
•    Obszary na działce gdzie nie dociera światło słoneczne;
•    Rozkład nasłonecznienia na powierzchni działki;
15.    Analiza żyzności gleb:
•    Klasa bonitacyjna gleby;
•    Użytek gruntowy;

Zagrożenia i uciążliwości:

16.    Zagrożenia powodziowe:
•    Tereny zalewowe;
•    Obszary zagrożone stagnacją wody;
•    Obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych;
17.    Osuwiska:
•    Strefy osuwisk i ruchów masowych.
18.    Natężenie hałasu:
•    Średniodobowe, skumulowane natężenie hałasu pochodzenia antropogenicznego;
19.    Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe:
•    Uciążliwe sąsiedztwo powodujące hałas, nieprzyjemny zapach, drgania, wysokie ryzyko pożarowe;
20.    Lokalizacja wyrobów zawierających azbest:
•    Położenie wyrobisk azbestowych w okolicy;
21.    Zanieczyszczenia powietrza:
•    Zanieczyszczenia pyłami PM 2,5 i PM 10;

Geologia terenu:

22.    Geologiczne warunki budowlane:
•    Budowa podłoża na działce;
•    Głębokość wód gruntowych;

Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej (POI):

23.    Dostępność do POI:
•    Informacje o lokalizacji obiektów POI;
24.    Analiza zasięgu czasu dojścia:
•    Analiza zasięgu czasu dojścia pieszego i dojazdu samochodem do POI;

Dane lokalne:

25.    Zaludnienie:
•    Liczba ludności na 1 km2;
26.    Stawki podatku od nieruchomości:
•    Dane na aktualny rok podatkowy;

Gdzie szukać informacji o działce?

Mnogość miejsc, w których możemy sprawdzić nieruchomość jest bardzo duża. Jeśli chcesz sprawdzić działkę, możesz udać się z wizytą do urzędu gminy lub powiatu. Dużo informacji znajdziesz także w internecie - zarówno na portalach rządowych i samorządowych, jak i w geoportalach tematycznych i instytucjonalnych. Poniżej lista wybranych portali:

•    Geoportal rządowy: geoportal.gov.pl
•    Geoportal krajowy: geoportal-krajowy.pl
•    Geoportale gminne, powiatowe, wojewódzkie, np.
- msip.krakow.pl
- wrosip.pl
- miip.geomalopolska.pl
•    Portale tematyczne:
- Hydroportal: isok.gov.pl
- Geoportal Geologiczny: geoportal.pgi.gov.pl
- Geoportal NID: zabytek.pl
- Bank danych o lasach: bdl.lasy.gov.pl
- Geoportal GUS: portal.geo.stat.gov.pl

Wszystkie dane w jednym miejscu - Portal OnGeo.pl - Raport o działce

Raport o terenie OnGeo.pl to ekspercka usługa na najwyższym poziomie, umożliwiająca gruntowne i automatyczne sprawdzenie każdej działki w Polsce. Raport o działce pobierzesz samodzielnie, a cała diagnoza Twojej działki potrwa nie więcej niż 5 minut. Pozyskanie informacji z Raportu o działce jest nawet 10 razy tańsze i 100 razy szybsze w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Za pełny Raport zapłacisz tyle, ile za średniej wielkości zakupy w popularnym supermarkecie. .

Sprawdź, jak wygląda przykładowy Raport o działce: https://ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Jak wygenerować Raport o działce w OnGeo.pl?

Chcąc pobrać dane dla działki użytkownik powinien:
•    Wejść na portal ongeo.pl;
•    Wybrać działkę, dla której zamierza pobrać dane za pomocą jednego z trzech sposobów wyszukiwania - pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie; 
•    Zaznaczyć tematy, które go interesują; 
•    Opłacić Raport o działce;
•    Pobrać Raport. Link do pobrania zostanie wysłany na wskazany adres e-mail. 
Zobacz, w poniższym filmiku, jak samodzielnie pobrać Raport o działce: https://www.youtube.com/embed/398wEQIIn7A

Poznaj zespół OnGeo.pl 

OnGeo.pl tworzą specjaliści z wielu branż - geodeci, geologowie, architekci, planiści, leśnicy i budowlańcy. Jako zespół od lat zajmujemy się projektami badawczo-rozwojowymi i komercyjnymi, których wynikiem są zbiory danych, z których mogą korzystać wszyscy. 

Naszą misją jest zebranie wielu informacji w jednym miejscu, w taki sposób, aby były zrozumiałe dla każdego użytkownika. Współpracujemy z instytucjami administracyjnymi i naukowymi z całej Polski i świata, m.in. z: Europejską Agencją Kosmiczną, urzędami na każdym szczeblu administracji, w tym z ministerstwami, dużymi i średnimi przedsiębiorstwami budowlanymi i geodezyjnymi oraz branżą OZE. 

Nasze ostatnie projekty dotyczyły wykonania systemów rządowych elektronicznego dziennika budowy i cyfrowej książki obiektu budowlanego. 

Źródło informacji: OnGeo.pl

Logo PAPZamieszczone na stronach internetowych portalu https://opoka.org.pl/ i https://opoka.news materiały sygnowane skrótem „PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Fundację Opoka na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama