Lasy Państwowe z nowym sztandarem

12 października to data, która wpisze się złotymi zgłoskami na karty historii Lasów Państwowych. U progu jubileuszu stulecia istnienia organizacji uroczyście nadano sztandar.

Ceremonia nadania sztandaru odbyła się na dziedzińcu Ministerstwa Klimatu i Środowiska w obecności Edwarda Siarki – sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Józefa Kubicy – dyrektora generalnego Lasów Państwowych, Magdaleny Kapuścińskiej – zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. nieruchomości i zamówień, Krystyny Szyszko – wdowie po Św. P. Janie Szyszko, byłym ministrze środowiska, pododdziału Lasów Państwowych, leśników i pracowników Ministerstwa Klimat i Środowiska.

Nadanie sztandaru podkreśla długoletnią pracę i oddanie Lasów Państwowych w służbie ochrony środowiska naturalnego, podkreśla znaczenie leśnictwa w Polsce oraz nadaje doniosłości i rangi jubileuszowi obchodów stulecia Lasów Państwowych.

Dotychczasowy sztandar Lasów Państwowych stanowił nieodłączny element ważnych uroczystości państwowych, patriotyczno-religijnych i służbowych. Dlatego nadanie oficjalnego statusu temu sztandarowi jest naturalnym krokiem w uznaniu jego roli i znaczenia.

Wybór miejsca uroczystości nie jest przypadkowy, jak podkreślał Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministrowie Klimatu i Środowiska „Miejsce dzisiejszej uroczystości jest niezwykle ważne dla wszystkich leśników, gdyż właśnie tutaj mieściła się pierwsza siedziba Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych. To symboliczny dowód ciągłości dobrej współpracy między resortem klimatu i środowiska a Lasami Państwowymi“. Następnie kontynuował „nadanie sztandaru Lasom Państwowym to historyczna chwila będąca wyrazem szacunku i docenienia stuletnich działań podejmowanych przez Lasy Państwowe w służbie naszemu przyrodniczemu dziedzictwu i Polsce“. 

„Nadany dziś sztandar stanowi znak tożsamości i wspólnoty Braci Leśnej. Łączy tych, którzy chcą urzeczywistniać podobne wartości służby Ojczyźnie i polskim lasom. Symbolizuje ciągłość i trwanie. Sztandar stanowi przy tym wyzwanie i wielki obowiązek. Wraz z nim polscy leśnicy przyjmują wyzwanie, by trwać na straży najważniejszych wartości. Przyjmujemy go z pokorą i wdzięcznością, traktując jako największe wyróżnienie“ – dziękował Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Po czym dodał: - Mamy honor uczestniczyć w jednym z najdonioślejszych momentów w dziejach polskiego leśnictwa. To chwila, która niczym klamra spina wiek istnienia Lasów Państwowych. Zobowiązujemy się z należnym szacunkiem dbać o sztandar. Odtąd będzie on nieodłącznym elementem ważnych uroczystości państwowych, patriotyczno-religijnych i służbowych. Będziemy go strzec i nieść z godnością.

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama