Papież do Holendrów: Bożego miłosierdzia doświadczamy w spowiedzi

Franciszek zachęcił holenderskich pielgrzymów jubileuszowych do otwierania serc na Boże miłosierdzie, dając mu się kształtować

Przychodząc tu razem na Jubileusz Miłosierdzia wyrażacie komunię holenderskiego Kościoła i jedność z Następcą Piotra – powiedział Ojciec Święty w Bazylice Watykańskiej do pielgrzymów przybyłych wraz ze swoimi biskupami ze wszystkich diecezji Holandii.

„Rok Święty wprowadza nas w jeszcze ściślejszą więź z Jezusem  Chrystusem, który jest obliczem miłosierdzia Ojca.  Nie wyczerpiemy nigdy do końca tej wielkiej tajemnicy miłości Boga! Jest to źródło naszego życia: cały świat, każdy z nas potrzebuje Bożego miłosierdzia.  Ono nas zbawia, daje nam życie, odradza nas jako prawdziwe dzieci Boże. A my doświadczamy zbawczej dobroci Boga szczególnie w sakramencie pokuty i pojednania. Spowiedź jest miejscem, gdzie otrzymuje się dar przebaczenia i miłosierdzia od Boga, który rozpoczął przemianę każdego z nas i reformę życia Kościoła” – powiedział Papież.

Franciszek zachęcił holenderskich pielgrzymów jubileuszowych do otwierania serc na Boże miłosierdzie, dając mu się kształtować. „W ten sposób staniecie się ze swej strony narzędziami miłosierdzia” – wskazał Papież.

„Objęci ramionami miłosiernego Ojca, który zawsze darzy nas swoim przebaczeniem, będziecie w stanie dawać świadectwo Jego miłości w codziennym życiu. Dzisiejsi ludzie są spragnieni Boga, spragnieni Jego dobroci i miłości. I również wy, stając się «kanałami» miłosierdzia, możecie pomóc w zaspakajaniu tego pragnienia. Możecie pomóc wielu ludziom odkryć Chrystusa, Zbawiciela i Odkupiciela ludzkości! Jako uczniowie-misjonarze Jezusa możecie «przepajać» społeczeństwo głoszeniem Ewangelii i miłością przede wszystkim do najbardziej potrzebujących i tych, którzy są pozostawieni samym sobie” – powiedział Ojciec Święty.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama