Franciszek do szczytu G20 w Hamburgu: pomóżcie głodującym

„Proszę Boga, aby szczytowi w Hamburgu przyświecał wzór europejskich i światowych przywódców, którzy stawiali zawsze na dialog i poszukiwanie wspólnych rozwiązań”.

Tak pisze Papież do uczestników rozpoczynającego się dzisiaj w tym niemieckim mieście spotkania polityków stojących na czele 19 najsilniejszych gospodarczo państw świata oraz Unii Europejskiej. Przykładem dla nich mają być według Franciszka „ojcowie” zjednoczonej Europy: Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Jean Monnet i wielu innych.

Przesłanie na szczyt G20 Ojciec Święty skierował na ręce kanclerz Angeli Merkel, przypominając, że niedawno spotkał się z nią w Watykanie. Zaznacza, że to właśnie na jej prośbę przekazuje swe refleksje z tej okazji, wyrażając to, co leży na sercu jemu samemu i wszystkim Pasterzom Kościoła katolickiego. Nawiązuje do czterech zasad budowania społeczeństw braterskich, sprawiedliwych i pokojowych, które sformułował w programowym dokumencie swego pontyfikatu, mianowicie adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium”.

Pierwsza z tych zasad brzmi: „Czas jest ważniejszy niż przestrzeń”. Przytaczając ją, Papież zwraca uwagę, że niełatwo jest rozwiązać problemy dzisiejszego świata, czego dowodzi „dramat migracji, nieodłączny od ubóstwa i zaostrzony jeszcze przez wojny”. „Trzeba dać bezwzględne pierwszeństwo ubogim, uchodźcom, cierpiącym, przesiedlonym i wykluczonym, niezależnie od różnic co do narodowości, rasy, religii czy kultury, eliminując konflikty zbrojne – pisze Franciszek w przesłaniu na hamburskie spotkanie. – Muszę więc skierować do szefów państw i rządów uczestniczących w G20 i całej społeczności międzynarodowej pełen troski apel w związku z tragiczną sytuacją w Sudanie Południowym, w basenie jeziora Czad, w krajach Rogu Afryki i w Jemenie, gdzie 30 mln ludzi nie ma jedzenia ani wody koniecznych, aby przeżyć”. Natychmiastowa pomoc tamtejszej ludności – wskazuje Ojciec Święty – będzie znakiem „poważnego i szczerego zaangażowania, aby zreformować światową gospodarkę, oraz gwarancją jej rozwoju”.

W nawiązaniu do zasady: „Jedność jest ważniejsza niż konflikt” Papież ponawia apel Benedykta XV sprzed stu lat, z okresu I wojny światowej, o zaprzestanie bezużytecznych rzezi. Wzywa do wygaszenia konfliktów i powstrzymania wyścigu zbrojeń.

Przytaczając z kolei swoje słowa: „Rzeczywistość jest ważniejsza od idei”, Franciszek zwraca uwagę, że tragiczne ideologie pierwszej połowy XX stulecia zostały dziś zastąpione przez nowe, głoszące bezwzględną autonomię rynków i spekulacji finansowych. Apeluje też o prymat człowieka.

Czwarta z zasad sformułowanych w adhortacji „Evangelii gaudium” brzmi: „Całość jest ważniejsza niż część”. Powołując się na nią Ojciec Święty zwraca uwagę, że szczyt G20 obejmuje tylko niewiele krajów, które jednak reprezentują 90 proc. światowej produkcji. Jego uczestnicy winni zatem brać stale pod uwagę zobowiązania dotyczące całej społeczności międzynarodowej. Papież przypomina, że ta biedna większość ludzkości stanowi potencjał, który mógłby mieć wkład w rozwój wszystkich.

ak/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama