Krok w stronę beatyfikacji m. Czackiej i o. Kaszuby

Beatyfikację dwóch naszych rodaków przybliżyły zatwierdzone przez Papieża dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Jeden z zatwierdzonych przez Ojca św. dekretów dotyczy m. Elżbiety Róży Czackiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża oraz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, pod Warszawą. Miejsce to stało się cenionym ośrodkiem duchowości franciszkańskiej, przyciągającym ludzi poszukujących. M. Czacka zmarła w 1961 r. w opinii świętości. 

Drugi watykański dekret dotyczy heroiczności cnót dotyczy żyjącego w ubiegłym wieku o. Serafina Kaszuby, kapucyna, zmarłego w 1977 r. we Lwowie. Większość swojego życia posługiwał wśród wiernych na terenach różnych republik radzieckich. Za swoje duszpasterskie zaangażowanie był prześladowany i kilka lat spędził na zesłaniu w sowieckich sowchozach.

Inne dekrety odnoszą się do założycieli zgromadzeń zakonnych: jednej Hiszpanki i Francuski oraz jednego Brazylijczyka, Hiszpana oraz Włocha - osoby świeckiej.

Ponadto Ojciec Święty zatwierdził też męczeństwo zamordowanych za wiarę w Gwatemali w 1981 r. franciszkanina Tullio Maruzzo oraz członka trzeciego zakonu franciszkańskiego Luigiego Obdulio Arroyo Navarro.

pp/rv 

« 1 »

reklama

reklama

reklama