Papież modli się za ofiary ataku na meczet w Egipcie

Ojciec Święty modli się za ofiary ataku terrorystycznego, który miał miejsce wczoraj w Północnym Synaju w Egipcie.

Islamiści eksplodowali bombę, a następnie otworzyli ogień do muzułmanów z mniejszościowego nurtu sufickiego, którzy zgromadzili się na piątkową modlitwę w meczecie. Zginęło ponad 300 osób, a niemal 130 zostało rannych. Sufici to mistyczny nurt religii muzułmańskiej. Państwo Islamskie uważa ich za apostatów.

Zapewniając o swej solidarności z narodem egipskim w tej godzinie żałoby narodowej, Papież powierzył ofiary zamachu miłosierdziu Najwyższego Boga, prosząc o łaskę pocieszenia i pokoju dla ich bliskich. Wyrażając stanowcze potępienie dla tak bezsensownego aktu okrucieństwa skierowanego przeciwko niewinnej ludności cywilnej, zgromadzonej na modlitwie, Ojciec Święty łączy się ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, błagając, aby serca stwardniałe na skutek nienawiści uczyły się wyrzekać drogi przemocy, która prowadzi do tak wielkiego cierpienia, i wybierały drogę pokoju” – czytamy w watykańskim telegramie kondolencyjnym.

lgo/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama