Kard. O’Malley w sprawie nadużyć byłego arcybiskupa Waszyngtonu

Szef watykańskiej komisji przyznaje, że doniesienia o kolejnych skandalach budzą zrozumiałe oburzenie. Podkreśla, że nie wystarczą już same tylko przeprosiny.

Przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich zajął stanowisko w sprawie kard. Theodore’a McCarricka, byłego arcybiskupa Waszyngtonu. 

Kard. Sean O’Malley stwierdza, że w ostatnich dniach media donoszą o niewłaściwym zachowaniu seksualnym kardynała względem dorosłych mężczyzn i zbrodniczych nadużyciach względem nieletnich. Podkreśla zarazem, że zachowania takie są z moralnego punktu widzenia nie do przyjęcia, bez względu na to, kto się ich dopuszcza, a ponadto są niezgodne z rolą kapłana, biskupa i kardynała.

Arcybiskup Bostonu jest głęboko zaniepokojony tymi doniesieniami. Przyznaje, że ranią one katolików, rodzą w nich zrozumiały zawód i oburzenie. Każda kolejna wiadomość o nadużyciach ze strony duchownych budzi wątpliwości w umysłach wielu ludzi, czy my naprawdę staramy się coś zrobić z tą katastrofą w Kościele – pisze szef watykańskiej komisji.

Podkreśla on, że te i inne przypadki wymagają czegoś więcej niż samych tylko przeprosin. Pokazują one bowiem, że wciąż istnieją poważne niedociągnięcia w podejściu Kościoła do niewłaściwych zachowań seksualnych i nadużyć. Niezbędne są jaśniejsze procedury dotyczące przypadków, w które zaangażowani są biskupi. Potrzeba przejrzystych i spójnych procedur zapewniających sprawiedliwość ofiarom i adekwatną reakcję na uzasadnione oburzenie wspólnoty wierzących. Kościół potrzebuje stanowczego i jasnego postępowania w przypadkach, kiedy biskupi naruszają ślub czystości zarówno w zbrodniczych nadużyciach względem nieletnich, jak i w relacjach z osobami dorosłymi. Przypomina, że bez względu na charakter nadużyć pierwszą troską powinno być dobro ofiar, okazanie należnego im szacunku.

Kard. O’Malley podkreśla, że niezbędne są szybkie i zdecydowane działania. Po pierwsze, uczciwe i niezwłoczne sprawdzenie wszystkich pojawiających się zarzutów. Po drugie, należy sprawdzić, czy nasze standardy i sposoby zachowania są adekwatne na każdym szczeblu Kościoła, a w szczególności w odniesieniu do biskupów. Po trzecie, pisze szef watykańskiej komisji, należy w sposób jasny pokazać wiernym Kościoła i wszystkim ofiarom, a jaki sposób mają informować o zarzutach dotyczących biskupów i kardynałów. Kard. O’Malley podkreśla, że zaniechania na tym polu naruszą i tak osłabiony już moralny autorytet Kościoła, a także zniszczą zaufanie, które jest niezbędne, aby Kościół mógł pełnić posługę względem katolików i ogrywał znaczącą rolę w społeczeństwie. Zdaniem przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich w tej chwili są to dla Kościoła sprawy najważniejszej wagi. Zapewnia, że w trybie pilnym i z wielką troską zajmie się tym podczas swych najbliższych spotkań w Stolicy Apostolskiej.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama