L'Osservatore Romano 2/2018: Prawda wobec coraz silniejszej manipulacji

Ukazał się 2 numer miesięcznika L'Osservatore Romano w polskiej wersji językowej w tym roku. Znajdziemy w nim m.in. papieskie Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, poświęcone zjawisku fake news i manipulacji w mediach.

«W wizji chrześcijańskiej prawda nie jest wyłącznie rzeczywistością pojęciową, która dotyczy osądu rzeczy i określania, czy są one prawdziwe lub fałszywe. (…) Prawdą jest to, na czym można się oprzeć, aby nie upaść. (…) Aby rozeznać prawdę, należy ocenić, co wspiera jedność i promuje dobro, a także to, co przeciwnie, powoduje izolowanie, podział i konflikty. (…) Prawdę sformułowań możemy rozpoznać po owocach: czy rodzą polemikę, pogłębiają podziały, napełniają zniechęceniem, czy też przeciwnie, pobudzają do świadomej i dojrzałej refleksji, konstruktywnego dialogu, do skutecznych działań», pisze Papież Franciszek w swoim Orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, poświęconym zjawisku fake news, fałszywych wiadomości, których  częstym skutkiem jest rozpowszechnianie się arogancji i nienawiści. Z kolei w Orędziu na Wielki Post, osnutym na  słowach «Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu»,  Papież przestrzega przed fałszywymi prorokami, którzy wykorzystują  emocje ludzi, by ich zniewalać i prowadzić tam, gdzie chcą.  Franciszek wskazuje źródło ludzkiej podatności na manipulację – jest nim jest chciwość, żądza władzy, pragnienie posiadania i używania życia. Degradacji środowiska i degradacji moralnej, będącym efektem tego oziębienia miłości, poświęcone były przemówienia papieskie podczas niedawnej podróży do Chile i Peru, a noworoczne przemówienie do korpusu dyplomatycznego – 70. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Więcej tekstów można znaleźć na stronie internetowej miesięcznika:

http://www.osservatoreromano.va/pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama