Papież: temat Synodu dla Amazonii

„Amazonia: nowe wyzwania dla Kościoła i dla integralnej ekologii” – to temat Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla tego regionu Ameryki Łacińskiej. Odbędzie się ono w Rzymie w październiku 2019 r.

Papież mianował także 18 członków Rady przedsynodalnej, której zadaniem jest współpraca z Sekretariatem Generalnym Synodu w celu przygotowania zgromadzenia specjalnego. Gremium to tworzą przedstawiciele konferencji episkopatów Ameryki Łacińskiej oraz jeden członek Kościelnej Sieci Panamazońskiej (Repam), a także delegatka Konferencji zakonników i zakonnic tamtego regionu. Stolicę Apostolską reprezentują kard. Peter Turskon, prefekt Dykasteri ds. Integralnego Rozwoju Człowieka oraz abp Paul Richard Gallagher, szef papieskiej dyplomacji.

Przypomnijmy, że Papież Franciszek zwołał Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów dla regionu Amazonii 15 października 2017 r., na zakończenie liturgii, w czasie której zostało kanonizowanych 3 pierwszych męczenników Meksyku i Ameryki Łacińskiej. Uczynił to na prośbę niektórych tamtejszych episkopatów. Powiedział wtedy: „Głównym celem tego spotkania jest określenie nowych dróg ewangelizacji tej części ludu Bożego, szczególnie ludności pierwotnej, często zapomnianej i nie mającej perspektyw pogodnej przyszłości, także ze względu na kryzys amazońskiego lasu deszczowego, który jest płucami naszej planety i z tego względu ma dla niej podstawowe znaczenie. Niech nowi święci orędują za tym wydarzeniem kościelnym, aby szanując piękno stworzenia, wszystkie ludy ziemi chwaliły Boga, Pana wszechświata, i oświecone przez Niego podążały drogami sprawiedliwości i pokoju”.

pp/rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama