Ks. Marek Lis: człowiek w centrum komunikacji

W Rzymie dobiegło końca spotkanie europejskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej SIGNIS. Podjęło ono w wymiarze globalnym dialog ze światem mediów oraz zajmowało się promocją chrześcijańskiej wizji komunikacji społecznej.

Historia organizacji sięga roku 1928. Jest to stowarzyszenie na prawie papieskim, jedyne tego typu oficjalnie uznane przez Stolicę Apostolską. Mówi ks. prof. Marek Lis z uniwersytetu opolskiego, prezes SIGNIS-Polska.

Ks. Marek Lis – cele działalności stowarzyszenia SIGNIS

    “Członków stowarzyszenia można spotkać chociażby w jury ekumenicznym, czasami międzywyznaniowym lub międzyreligijnym na bardzo wielu festiwalach, rozpoczyjanąc od tych najsławniejszych, jak chociażby w Cannes. SIGNIS funkcjonuje również na płaszczyźnie komunikacji i dialogu z dziennikarzami prasy drukowanej, radia i telewizji. Na spotkaniu, które odbyło się w Rzymie, byli obecni właśnie przedstawiciele tych mediów – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Marek Lis. – Jednym z ważnych pól zainteresowania, które pozostaje dzisiaj bardzo istotne jest edukacja medialna. Chodzi o refleksję nad tym, w jaki sposób dzisiejsze społeczeństwo powinno przygotować się do wchodzenia w kontakt z mediami, rozumienia ich języka, aby nie być jedynie bezradnym i biernym odbiorcą treści. To, co członkowie SIGNIS próbują robić zarówno w przestrzeniach krajowych, jak i międzynarodowych organizacji, to przypominanie o ogromnej wartości, jaką stanowi komunikacja, jaką jest człowiek, którego powinniśmy postawić w centrum komunikacji, a więc nie tylko zarobek, nie tylko komercja, nie tylko wymiar ekonomiczny, ale przede wszystkim takie humanitarne i humanistyczne podejście do tego, kim jesteśmy w świecie mediów.”

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao