Papież na Światowy Dzień Pokoju: dialog, pojednanie i nawrócenie

„Pokój jako droga nadziei: dialog, pojednanie i nawrócenie ekologiczne” – to temat przesłania Papieża Franciszka z okazji 53. Światowego Dnia Pokoju. Będzie on obchodzony 1 stycznia.

Papież podkreślił, że pokoju nie można budować na fałszywym bezpieczeństwie, które wspierane jest strachem i nieufnością oraz zatruwa relacje między narodami. Prawdziwe braterstwo bowiem oparte jest na wspólnym pochodzeniu od Boga i realizowane jest w dialogu i wzajemnym zaufaniu. Dlatego potrzebna jest posługa pamięci o tym, co się wydarzyło. Ona nie tylko pozwala uniknąć błędów już raz popełnionych, ale stanowi korzeń i podpowiada drogę dla obecnych i przyszłych decyzji pokojowych.

„Świat nie potrzebuje pustych słów, ale przekonanych świadków, budowniczych pokoju otwartych na dialog, bez wykluczenia i manipulacji – napisał Franciszek. - Nie można bowiem naprawdę osiągnąć pokoju, jeśli nie będzie pełnego przekonania dialogu mężczyzn i kobiet, którzy szukają prawdy pomijając ideologie i różne opinie”.

W przesłaniu na Światowy Dzień Pokoju Papież odwołał się także do nauczania biblijnego. Ono nawołuje do przymierza ludzkości z Bogiem, a więc do porzucenia chęci panowania nad innymi i widzenia innych jako braci. „Drugi nigdy nie powienien być spychany do tego, co mógł powiedzieć lub uczynić, ale powinien być widziany przez pryzmat obietnicy, którą w sobie niesie – zaznaczył Franciszek. - Tylko wybierając drogę szacunku można przełamać spiralę zemsty i wejść na drogę nadziei”. Dlatego ciągle aktualne jest wezwanie Jezusa, który na pytanie Piotra o to, ile razy ma przebaczyć temu, który zawinił, odpowiada, że aż siedemdziesiąt siedem razy (por. Mt 18, 21-22).

Papież zwrócił także uwagę na potrzebę budowania sprawiedliwego systemu gospodarczego oraz nawrócenie ekologicznego, bo tylko w oparciu o nie można kształtować prawdziwy pokój. Nawrócenie to prowadzi do nowego spojrzenia na życie, do nowych, pełniejszych relacji z drugim człowiekiem, stworzeniem oraz jego Stwórcą.

Przypomniał również, że w budowaniu pokoju potrzebna jest cierpliwość i zaufanie. O nie trzeba zabiegać. Nie można bowiem osiągnąć pokoju, jeśli się go nie spodziewamy. Trzeba więc wyjść poza nasze ludzkie sprawy i zaangażować się w kulturę spotkania, którą zrywa z kulturą pogróżek. Każde spotkanie bowiem daje szansę i prowadzi do przekroczenia granic naszych ograniczonych horyzontów.

W końcowej części przesłania Franciszek przypomniał chrześcijanom, że budowanie pokoju winno być wspierane sakramentem pojednania. On odnawia osoby i wspólnoty i wzywzwa do patrzenia na Jezusa, który prosi, abyśmy zrezygnowali z wszelkiej przemocy w naszych myślach, słowach i czynach, zarówno wobec bliźniego, jak i wobec stworzenia.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama