Papież w Neapolu: dialog, świadectwo i otwarcie na innych

Podczas swej kilkugodzinnej podróży do Neapolu papież przemówił do uczestników konferencji na Papieskim Wydziale Teologicznym

Powinniśmy iść w kierunku „teologicznej Pięćdziesiątnicy”, która pozwoliłaby współczesnemu człowiekowi usłyszeć „w jego języku” refleksję chrześcijańską odpowiadającą na poszukiwanie sensu i pełni życia. To zaproszenie Papież skierował do uczestników konferencji „Teologia po Veritatis gaudium w kontekście regionu Morza Śródziemnego”, jaka odbyła się na Papieskim Wydziale Teologicznym Południowych Włoch w Neapolu. Wskazał na kerygmat, dialog, rozeznawanie, współpracę i tworzenie sieci jako elementy oraz znaki rozpoznawcze głoszenia Ewangelii.

Franciszek podkreślił, że teologia, ale także każdy człowiek, jest wezwany do prowadzenia i rozwijania szczerego oraz autentycznego dialogu z wszystkimi ludźmi dobrej woli.

Dialog metodą rozeznawania i głoszenia miłości

    “ Kościół w dialogu z kulturami i religiami przekazuje Dobrą Nowinę o Jezusie i zasadę miłości ewangelicznej, którą On głosił jako syntezę całego nauczania Prawa, wizji proroków i woli Ojca. Dialog jest przede wszystkim metodą rozeznawania i głoszenia Słowa miłości, które jest skierowane do każdej osoby i które pragnie zamieszkać w sercu każdej z nich. Jedynie słuchając tego Słowa i doświadczając miłości, jaką ono przekazuje, można rozpoznać aktualność kerygmatu – podkreślił Ojciec Święty. - Tak rozumiany dialog jest formą akceptacji, przede wszystkim miłości Boga Ojca, objawionej w osobie Jezusa i udzielonej wraz z Duchem Świętym. ”

Odwołując się do Franciszka z Asyżu Papież zaznaczył, że dialog i głoszenie Ewangelii wymagają pokory, nie wdawania się w spory oraz jasnego przyznawania się do Boga. Taka postawa niesie ze sobą rezygnację z chęci podboju, prozelityzmu, oraz agresywnego odpierania zarzutów. W takim duchu należy też prowadzić dialog z muzułmanami i Żydami.

Z muzułmanami budować pokojowe współistnienie

    “ Wraz z muzułmanami jesteśmy zaproszeni do dialogu, aby budować przyszłość naszych społeczeństw i naszych miast; jesteśmy wezwani, by uznawać ich za partnerów w budowaniu pokojowego współistnienia, nawet jeśli dochodzi do szokujących wydarzeń inspirowanych przez grupy fanatyczne, wrogie wobec dialogu, takie jak tragedia minionej Wielkanocy na Sri Lance – stwierdził Papież. - Formowanie studentów do dialogu z Żydami oznacza wychowywanie do znajomości ich kultury, ich mentalności, ich języka, aby lepiej zrozumieć i przeżywać naszą relację na płaszczyźnie religijnej. Na wydziałach teologicznych i uniwersytetach kościelnych należy wspierać kursy języka i kultury arabskiej i hebrajskiej, a także wzajemną znajomość między studentami chrześcijańskimi, żydowskimi i muzułmańskimi. ”

Franciszek zaznaczył, że prowadzenie takiego dialogu wymaga także współpracy z innymi dziedzinami nauki, co pociąga za sobą przezwyciężenie indywidualizmu i zamknięcia się w sferze swoich dociekań. Dlatego teologowie muszą być ludźmi współczucia, z otwartymi sercami na tych, którzy doświadczają różnych form wykluczenia i biedy.

Powracając do źródeł chrześcijaństwo powinno świadczyć o Jezusie

    “ Teraz, gdy zachodnie chrześcijaństwo nauczyło się wiele na błędach i potknięciach z przeszłości, może ono powrócić do swoich źródeł, mając nadzieję, że będzie mogło świadczyć o Dobrej Nowinie ludom Wschodu i Zachodu, Północy i Południa – podkreślił Ojciec Święty. - Teologia – skoncentrowanie umysłu i serca na Bogu «miłosiernym i współczującym» (por. Jon 4,2) - może pomóc Kościołowi i społeczeństwu obywatelskiemu w podjęciu na nowo drogi w towarzystwie wielu rozbitków, zachęcając mieszkańców basenu Morza Śródziemnego do odrzucenia wszelkiej pokusy ponownego podboju i zamknięcia tożsamościowego. ”

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama