"Każdy starszy człowiek jest twoim dziadkiem" - zachęta do troski o starszych

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia uwrażliwia na duszpasterstwo osób starszych, którzy są dziś pierwszymi i najliczniejszymi ofiarami pandemii.

W tym celu opublikowano e-book, który ma być narzędziem pomocnym do rozwinięcia troski o ludzi w podeszłym wieku we wszystkich wspólnotach kościelnych.

Kampania „Każdy starszy człowiek jest twoim dziadkiem” – #SendYourHug odbiła się echem na całym świecie. Teraz na stronie Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia (http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en.html) jest dostępny darmowy e-book “The Richness of Many Years of Life – Bogactwo wielu lat życia”, w którym zebrano wnioski z obrad pierwszego Międzynarodowego Kongresu Duszpasterstwa Osób Starszych zorganizowanego przez dykasterię w styczniu 2020 roku.

Celem spotkania było promowanie w każdej wspólnocie kościelnej duszpasterstwa seniorów. Jednak podczas kongresu nikt nie wyobrażał sobie, że refleksje podjęte podczas obrad, okażą się tak aktualne i potrzebne już kilka tygodni później, gdy w wielu krajach na całym świecie rozpoczął się lockdown. Osoby starsze są dziś pierwszymi i najliczniejszymi ofiarami pandemii, samotności, izolacji. Są to ci, bez których nowe pokolenia nie mają korzeni ani tożsamości. Dlatego dla Kościoła duszpasterstwo osób w podeszłym wieku jest zobowiązaniem, aby pomóc w poprawie obrazu starości, który w wielu społeczeństwach jest poniżający. Kościół chce zaangażować wszystkie pokolenia w ten proces odnowy.

Dzięki e-bookowi Dykasteria zamierza udostępnić wszystkim narzędzie, które pomoże rozwinąć prawdziwe duszpasterstwo, zdolne zaangażować osoby starsze również jako podmioty kościelnej działalności. Jako Kościół jesteśmy wezwani do rozwijania sieci współpracy i solidarności między diecezjami, parafiami, wspólnotami świeckimi, stowarzyszeniami i rodzinami, aby w centrum naszego zaangażowania umieścić szczególną troskę o osoby starsze.

Aktualnie e-book jest dostępny jedynie w języku włoskim. Niedługo pojawi się jego wersja także w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim.

« 1 »

reklama

reklama

reklama