Odznaczenie „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” dla bp. Stefana Regmunta

Bp Stefan Regmunt, wieloletni przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia otrzyma we wtorek, 3 marca, odznaczenie „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

Wręczenie wyróżnienia będzie miało miejsce w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie podczas sesji szkoleniowo-formacyjnej dla kapelanów i diecezjalnych duszpasterzy służby zdrowia, chorych oraz niepełnosprawnych.  

Odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” jest honorowym wyróżnieniem nadawanym przez Ministra Zdrowia dla osób współpracujących ze służbą zdrowia i zasłużonych na rzecz ochrony zdrowia. Odznaczenie przyznano bp. Stefanowi Regmuntowi, biskupowi seniorowi diecezji zielonogórsko-gorzowskiej na wniosek Zespołu  KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Jak podkreśla ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia i chorych, bp Regmunt „był aktywnie zaangażowany w integrację środowisk medycznych, rozwiązywanie problemów poszczególnych grup zawodowych i promowanie różnorodnych inicjatyw duszpasterskich i społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Bp Stefan Regmunt był członkiem Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. W Konferencji Episkopatu Polski, przez 10 lat pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia (2007-2017). Wcześniej, w latach 1996-2005 był Przewodniczącym Sekcji Osób Niepełnosprawnych w ramach Komisji Charytatywnej Episkopatu. W roku 2002 wraz z Caritas Polska zorganizował pociąg specjalny na Narodową Pielgrzymkę Osób Niepełnosprawnych do Lourdes. Jeszcze przed otrzymaniem nominacji biskupiej, posługując w archidiecezji wrocławskiej pełnił m.in. funkcję kapelana szpitala specjalistycznego, natomiast po inkardynowaniu do nowopowstałej diecezji legnickiej  zajmował się duszpasterstwem osób niepełnosprawnych.

Wyróżnienie „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” zostanie wręczone bp. Stefanowi Regmuntowi 3 marca w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie podczas dorocznej sesji formacyjno-szkoleniowej dla kapelanów oraz diecezjalnych duszpasterzy służby zdrowia i chorych. Sesja jest formą szkolenia i doskonalenia zawodowego, a także formacji. Organizowana jest co roku przez Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia. W programie zaplanowano m.in. konferencję „Prewencja i profilaktyka schorzeń cywilizacyjnych, z uwzględnieniem chorób nowotworowych” oraz spotkanie z Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Gościem sesji będzie m.in. prof. Henryk Skarżyński, światowej sławy otolaryngolog, który wygłosi prelekcje nt. „Słuch w rozwoju współczesnych społeczeństw świata”.

dsz/ BP KEP, episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama