Papież: wzrastajmy w zdolności słuchania

O umiejętność słuchania w tym czasie ciszy, który obecnie przeżywamy, modlił się Papież w Domu św. Marty. Poruszył temat idealnej wspólnoty, o której mówią Dzieje Apostolskie (4, 32-37), której jednak grożą trzy pokusy wprowadzające podziały: pieniądze, próżność i plotkarstwo.

W tym czasie ciszy można ją usłyszeć

- W tym czasie jest tak wiele ciszy. Można ją nawet usłyszeć – powiedział Ojciec Święty. - Niech ta cisza, która w naszej codzienności jest czymś trochę nowym, nauczy nas słuchać, pomoże wzrastać w umiejętności słuchania. Módlmy się o to.

Franciszek podkreślił, że dzięki naszej uległości, która pozwala działać w nas Duchowi Świętemu, mogą dokonywać się rzeczy niezwykłe. Jedną z nich była pierwsza wspólnota chrześcijan, o której św. Łukasz pisze w Dziejach Apostolskich (4, 32): „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne”. To przykład niemal niebiańskiej wspólnoty – zaznaczył Papież.

Wskazał także na pokusy, które zagrażają każdej wspólnocie. Św. Paweł pisze o podziałach, które są we wspólnocie chrześcijan w Koryncie, a św. Jakub o faworyzowaniu bogatych kosztem biednych. Jedną z pokus są bowiem pieniądze, które dzielą każdą wspólnotę.

Ubóstwo matką wspólnoty

- Wiele razy w historii Kościoła, tam gdzie są błędy doktrynalne - nie zawsze, ale często – stoją za tym pieniądze, pieniądze jako władza, zarówno polityczna, jak i konkretna gotówka: za tym są pieniądze. One dzielą wspólnotę – zaznaczył Ojciec Święty. - Dlatego to ubóstwo jest matką wspólnoty, ubóstwo jest murem, który ją chroni. Pieniądze dzielą, bo ważny jest interes osobisty. Także w rodzinach, jak wiele z nich podzieliło się z powodu spadku? Jak wiele rodzin? I więcej ze sobą nie rozmawiają... Wiele rodzin... Spadek... Pieniądze dzielą.

Kolejną pokusą, która dzieli wspólnotę, jest, jak zauważył Papież, próżność.

Próżność, chęć czucia się lepszym dzieli

- Inną rzeczą, która dzieli wspólnoty jest próżność, ta chęć czucia się lepszym od innych. «Boże dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie» - to modlitwa faryzeusza. Próżność, aby czuć się jak... Próżność w pokazywaniu się, w zachowaniu, w ubieraniu się – wskazał Ojciec Święty. - Jak wiele razy – nie mówię, że zawsze, ale jak wiele razy – sprawowanie sakramentów jest przykładem próżności, kto ma lepszy ubiór, kto robi to, kto tamto... Próżność... w czasie wielkiego święta. Ona dzieli, gdyż prowadzi nas do zachowywania się jak paw, a tam, gdzie jest ten styl, zawsze jest podział.

Jako trzeci element zagrażający jedności wspólnoty Franciszek wymienił plotkarstwo, które prowadzi do poniżania drugiego człowieka. „To rzecz, którą szatan w nas rozbudza, jak byśmy mieli potrzebę oczerniania innych” – powiedział Franciszek.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama