Prymas Polski: umiłować świat, zachowując do niego zdrowy dystans

- Musisz się zdobyć na pytanie o życie wieczne. Bo to właśnie odpowiedź na nie ustawia w życiu właściwą perspektywę. Nie pozwala zamknąć się jedynie w tym świecie i wyczerpać swe siły wokół spraw tego świata - mówił dziś abp. Wojciech Polak do stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia.

Metropolita gnieźnieński przewodniczył w piątek w katedrze gnieźnieńskiej Mszy św. z okazji trwającego w Gnieźnie e-obozu stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Spotkanie miało pierwotnie zgromadzić około 700 studentów. Z powodu epidemii koronawirusa ich przyjazd odwołano, z inspiracji młodych Fundacja przygotowała jednak internetową alternatywę, która choć w części miała wynagrodzić stypendystom brak corocznego wakacyjnego spotkania.

E-obóz odbywa się pod hasłem „Bogactwo młodości”, które zaczerpnięto z listu św. Jana Pawła II do młodych Parati semper z 1985 roku, którego treść stanowi przedmiot refleksji i zarazem motyw przewodni dwudniowego spotkania. Nawiązując do listu, jak i spotkania papieża z młodymi w 1979 roku Prymas przypomniał, że to właśnie studentom Jan Paweł II zadał najbardziej podstawowe z człowieczych pytań: kim jestem? zachęcając, by odpowiedzi na nie szukali w Ewangelii, a konkretnie w rozmowie Jezusa z młodzieńcem, który przyszedł zapytać, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne?

Było to pytanie – mówił za papieżem abp Polak – o projekt całego życia. Każde inne pytanie o sens i wartość naszego życia byłoby wobec Chrystusa niewystarczające i nieistotne – cytował, powtarzając dalej za Janem Pawłem II, że chrześcijaństwo uczy rozumienia doczesności właśnie z perspektywy życia wiecznego.

„Bez tej perspektywy doczesność, choćby najpiękniejsza i najbogatsza, choćby najwszechstronniej ukształtowana, nie przynosi człowiekowi na końcu niczego, jak tylko konieczność śmierci” – cytował dalej abp Polak konkludując, że trzeba więc pytać o wieczność, bo to właśnie odpowiedź na to pytanie ustawia w życiu właściwą perspektywę.

„Nie pozwala zamknąć się w tym świecie i wyczerpać swe siły wokół spraw tego świata. Nie pozwala też uciekać w jakieś dalekie zaświaty. Każe nam trzeźwo stąpać po ziemi i przypomina – jak pisał młodym św. Jan Paweł II – że Chrystus jest nie tylko nauczycielem dobrym, który wskazuje drogi życia na ziemi, ale jest świadkiem ostatecznych przeznaczeń, jakie człowiek ma w Bogu” – przypomniał Prymas.

Metropolita gnieźnieński przekonywał też za Parati semper, że nie chodzi o to, by „wyrzec się świata i uciec w jakąś niszę własnego szczęścia”, ale przeciwnie, umiłować świat, zachowując do niego zdrowy dystans. Być w tym świecie ziarnem nadziei, bo tylko logika ziarna, które obumiera, logika pokornej miłości, jest drogą Boga, i tylko taka logika wydaje owoc.

„Tylko ta logika rodzi życie – przekonywał Prymas, powtarzając przestrogę papieża Franciszka: jesteś żarłoczny, lubisz mieć wiele rzeczy, ale wszystko utracisz, nawet twoje życie, czyli: kto kocha to, co własne i żyje dla swoich interesów, chełpi się tylko sobą, traci. Kto natomiast przyjmuje, jest dyspozycyjny i służy innym, żyje na sposób Boga: wówczas jest wygrywającym, zbawia siebie samego i innych”.

Msza św., podobnie jak wszystkie punkty e-obozu FDNT w Gnieźnie była transmitowana na kanale YouTube archidiecezji gnieźnieńskiej. Tam również dostępne będą transmisje on-line kolejnych spotkań.

E-obóz potrwa do soboty. Jednym z ważniejszych punktów spotkania będzie sobotni panel dyskusyjny z udziałem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, s. Tomiry Brzezińskiej MSF oraz o. Wojciecha Surówki OP.

Spotkanie ma po raz pierwszy charakter wirtualny. Ze względu na epidemię koronawirusa tegoroczne obozy FDNT w Gnieźnie i w Krakowie zostały odwołane. W Gnieźnie obecna jest jednak mała grupa stypendystów z archidiecezji gnieźnieńskiej. Studia telewizyjne oraz panele dyskusyjne odbywają się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym przy seminarium duchownym.

Za: Archidiecezja Gnieźnieńska / prymaspolski.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao