Przewodniczący Episkopatu wziął udział w dorocznym posiedzeniu prezydencji CCEE i COMECE

Doroczne spotkanie prezydencji CCEE i COMECE odbyło się 3 czerwca 2020 roku ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii Covid-19 na codzienne życie w Kościele i w społeczeństwach europejskich oraz wkładu Kościoła katolickiego w „sprawiedliwe ożywienie, które nikogo nie pozostawia w tyle”.

W centrum debaty znalazła się sytuacja Kościoła w Europie, a także perspektywy na przyszłość w krytycznym kontekście pandemii spowodowanej przez SARS-CoV-19. Zastanawiając się nad możliwościami współpracy w tym kontekście, obie prezydencje CCEE i COMECE przeanalizowały skutki pandemii dla naszych społeczności cywilnych i kościelnych, określając perspektywy na przyszłość życia w Kościele w Europie.

Odnawiając bliskość Kościoła wobec wszystkich walczących z pandemią – ofiar, ich rodzin i wszystkich pracowników służby zdrowia, wolontariuszy i wiernych, którzy byli i są na pierwszej linii frontu opiekując się osobami poszkodowanymi i przynosząc im ulgę – biskupi wyrazili swoje zaniepokojenie „kryzysem gospodarczym i wynikającą z niego utratą dużej liczby miejsc pracy”, wyrażając nadzieję, że w Europie „wszyscy będziemy wspólnie działali na rzecz ożywienia, które nikogo nie zostawi w tyle”.

W całym tym czasie kryzysu, w którym doświadczyliśmy wielkich ograniczeń indywidualizmu, obie prezydencje podkreśliły centralną rolę, jaką odegrała rodzina, „prawdziwa komórka solidarności i dzielenia się, ale także miejsce wspólnej modlitwy”. „Inwestowanie w rodzinę – kontynuowały – jest pierwszym krokiem w kierunku sprawiedliwego ożywienia społecznego, gospodarczego i kościelnego”.

Dziękując wielu kapłanom za kluczową i wielkoduszną służbę pełnioną w tym okresie i pamiętając, że niektórzy z nich poświęcili również swoje życie, uczestnicy przeanalizowali rolę mediów społecznościowych w modlitwie i celebracjach transmitowanych na żywo. Te nowe formy praktyki religijnej, budowania relacji, obecności i dzielenia się wiarą zachęcają nas nie tylko do oceny możliwości nadania nowego znaczenia wierze i Kościołowi, ale także do pracy nad tym, aby wielu wiernych na nowo odkryło element pełnej sakramentalności celebracji religijnych w miejscach kultu, którego nie może zapewnić użycie nowych technologii.

Biskupi zatrzymali się również nad poważnym ograniczeniem wolności religii w kontekście zamykania miejsc kultu i zakazu liturgii, wzywając do przywrócenia normalnych stosunków między państwem a Kościołem, opartych na dialogu i poszanowaniu podstawowych praw.

Ze względu na środki ostrożności w kwestii sanitarnej, spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący kard. Angelo Bagnasco (CCEE) i kard. Jean-Claude Hollerich SJ (COMECE), oraz wiceprzewodniczący – kard. Vincent Nichols (Westminster) i abp Stanisław Gądecki (Poznań) ze strony CCEE a także biskupi Mariano Crociata (Latina), Noel Treanor (Down i Connor), Jan Vokal (Hradec Králové) i Franz-Josef Overbeck (Essen) – ze strony COMECE oraz nuncjusz apostolski przy Unii Europejskiej abp Alain Lebeaupin.

źródło: BP KEP, episkopat.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao