Papież: odważnie realizujmy marzenie o świecie bez głodu

„Zostawcie za sobą rutynę i fałszywe iluzje i zregenerujcie ten wstrząśnięty pandemią świat”. Z tym apelem papież Franciszek zwrócił się do młodzieży uczestniczącej w Rzymie w Światowym Forum Żywnościowym, organizowanym przez Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO.

Celem spotkania jest promowanie działań młodzieży na rzecz przemiany obecnych systemów żywnościowych.

W przesłaniu skierowanym na ręce dyrektora generalnego FAO Ojciec Święty zachęca młodych, by z odwagą wdrażali w czyn marzenie o świecie bez głodu, w którym nikt nie zostanie pozbawiony środków do godnego życia. Papież przypomina, że obecnie młodzi ludzie na całym świecie wykorzystują swoją kreatywność i energię, aby zająć się strukturalnymi przyczynami trwającego kryzysu żywnościowego, od przedłużających się konfliktów zbrojnych po niszczące skutki zmian klimatycznych. Wskazuje, że ich poczucie przynależności do tej samej społeczności i planety daje im silne poczucie pilnej potrzeby działania i rozwiązywania w nowy sposób problemów dotykających rodzinę ludzką. „Ich darem dla nas jest przynoszenie innowacyjnych rozwiązań dla starych problemów i odwaga, by nie dać się skrępować krótkowzrocznemu myśleniu, które opiera się zmianom” – podkreśla Franciszek.

Nawiązując do decyzji, które przez światowych przywódców zostały podjęte na odbywającym się kilka tygodni temu w Nowym Jorku oenzetowskim szczycie poświęconym systemom żywnościowym, papież podkreśla, że ich zobowiązanie się do  wspólnej pracy na rzecz walki o wyeliminowanie głodu na świecie jest obietnicą dla naszych braci i sióstr oraz przyszłych pokoleń. Franciszek apeluje do młodych uczestniczących w Światowym Forum Żywnościowym, by byli zdeterminowani i nieustraszeni w realizacji swych celów. „Nie bądźcie skąpi w swych marzeniach, dążcie do lepszej przyszłości i zamieniajcie wasze aspiracje w konkretne i znaczące działania” – podkreśla papież zachęcając młodych, by siejąc solidarność, kreatywność i szlachetność serca, zregenerowali wstrząśnięty pandemią świat.

Beata Zajączkowska – Watykan

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama