Licheń. 317. Rocznica śmierci o. Stanisława Papczyńskiego

Dokładnie 317 lat temu, 17 września 1701 roku, do domu Ojca odszedł o. Stanisław Papczyński, założyciel i pierwszy przełożony generalny Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Wspomnienie liturgiczne św. o. Stanisława Papczyńskiego Kościół katolicki obchodzi 18 maja. 17 września z kolei, w rocznicę śmierci pierwszego marianina, przypada święto patronalne polskiej prowincji - Święto Opatrzności Bożej.  

Święty o. Stanisław Papczyński urodził się 18 maja 1631 r. w Podegrodziu k. Starego Sącza. Po ukończeniu szkoły podstawowej, kontynuował naukę u jezuitów i pijarów. W roku 1654 wstąpił do zakonu pijarów, gdzie dwa lata później złożył śluby zakonne. Dnia 12 marca 1661 r. przyjął święcenia kapłańskie i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja, profesor retoryki oraz spowiednik. Pozostawił po sobie wiele dzieł m.in. „Templum Dei Mysticum”, w którym nakreślił program życia duchowego dla ludzi świeckich oraz „Norma vitae”, poświęconą życiu zakonnemu.

Odczytując w swoim sercu nowe zadanie, jakie wzbudził w nim Duch Święty, w roku 1670 opuszcza zakon pijarów z zamierzeniem założenia nowej wspólnoty zakonnej: Zakonu Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Powołanemu przez siebie do istnienia pierwszemu męskiemu zakonowi na ziemiach Polski, o. Stanisław pozostawił do realizacji trzy cele: szerzenie misterium Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, modlitwę za zmarłych oraz apostolat. Zgromadzenie jeszcze za jego ziemskiego życia otrzymało aprobatę papieską w roku 1699.

Ojciec Stanisław zmarł w opinii świętości dnia 17 września 1701 roku w Górze Kalwarii na Mariankach.

W dniu 16 września 2007 roku w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym miała miejsce beatyfikacja o. Stanisława Papczyńskiego, której w imieniu Ojca Świętego Benedykta XVI dokonał J.E. kardynał Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

W poczet świętych Kościoła katolickiego o. Stanisław został włączony przez Ojca Świętego Franciszka podczas uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w dniu 5 czerwca 2016 roku na Placu Świętego Piotra w Rzymie.

W licheńskim sanktuarium, w dolnej części bazyliki, znajduje się kaplica poświęcona św. Stanisławowi Papczyńskiemu z Jego relikwiami a także ołtarz, przy którym kard. Bertone beatyfikował założyciela mariańskiego zgromadzenia. Z kolei na placu przed świątynią wznosi się pomnik świętego.

Licheń Stary, 17 września 2018 r.

Robert Adamczyk, Biuro Prasowe Sanktuarium

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama