Jak będzie wyglądać tegoroczna kolęda?

Podobnie jak w ubiegłym roku w polskich parafiach nie będzie raczej tradycyjnej wizyty duszpasterskiej „od drzwi do drzwi”. Księża będą mogli odwiedzać wiernych na wyraźne zaproszenie lub też organizować spotkania kolędowe w kościołach.

Możliwe jest też przesuwanie terminu kolędy na stosowny czas, w którym warunki epidemiczne będą na to pozwalać. Wiele diecezji wydało już odpowiednie zalecenia w tej sprawie, w większości przypadków pozostawiając decyzję co do formy przeprowadzenia wizyty duszpasterskiej proboszczom.

W diecezji tarnowskiej i włocławskiej oraz archidiecezji gdańskiej księża proboszczowie mogą wybrać przeprowadzenie kolędy w jednej z trzech form. Jedną z nich mogą być odwiedziny przez księży domów tych wiernych, którzy wcześniej wyraźnie o to poproszą. Drugą - jest zaproszenie do kościoła na Mszę św. rodzin z poszczególnych rejonów parafii, tak jak to miało miejsce rok temu. Trzecia możliwość to połączenie dwóch poprzednich form, czyli zorganizowanie Mszy św. dla rodzin z poszczególnych rejonów parafii, oraz udanie się do tych rodzin, które wyraźnie o to poproszą.

Dwie formy – wizyta w domach na wyraźne zaproszenie oraz kolęda w kościołach dla wiernych z poszczególnych rejonów parafii - zaproponowane są we wskazaniach kurii bydgoskiej i kaliskiej. Kuria kaliska dodatkowo zwraca uwagę, by księża uszanowali decyzję osób, które ze względów sanitarnych nie będą chciały uczestniczyć w spotkaniu kolędowym.

Aż pięć form przeprowadzenia wizyty duszpasterskiej mają do wyboru proboszczowie w diecezji płockiej. Pierwszą z nich jest wiosenna wizyta duszpasterska, czyli przesunięcie jej w 2021 roku wyjątkowo na czas po Wielkanocy. Wiosną taka wizyta mogłaby odbyć się np. przed domami lub blokami, przy figurach i kapliczkach przydrożnych.

Wizytę można też odbywać tradycyjnie po Bożym Narodzeniu w domach, jednak na wyraźne zaproszenie wiernych, wyrażone w specjalnie wypełnionej i przekazanej do parafii deklaracji. Proboszczowie mogą też zaproponować wiernym kolędowanie w małych grupach w kościele, a potem „Wieczór kolędowy” w domu, już bez obecności księdza.

Kolejną z propozycji jest „List kolędowy” - po uroczystości Objawienia Pańskiego osoby związane z parafią zaniosłyby do rodzin pobłogosławioną kredę, kadzidło, wodę święconą oraz napisany przez duszpasterzy list, z zapewnieniem o modlitwie. W liście mogłaby znaleźć się prośba o przyjście do kościoła wyznaczonego dnia na Mszę św. w intencji mieszkańców danej wioski, ulicy lub osiedla.

Ostatnia z wymienionych propozycji dotyczy kolędowania po ulicach parafii: duszpasterz może udać się do danej wsi lub osiedla (dzielnicy, ulic) w mieście, aby tam, np. przy kapliczce lub figurze, odmówić błogosławieństwo rodzin i mieszkańców, a następnie przechodząc przez zabudowania - ale nie wchodząc do domów i mieszkań - pokropić drzwi, zostawiając parafianom słowo wsparcia i obrazek kolędowy z modlitwą.

W archidiecezji poznańskiej oraz diecezji rzeszowskiej i kieleckiej proponuje się, by – podobnie jak w ubiegłym roku - organizować dla poszczególnych grup wiernych spotkania w kościołach. W diecezji kieleckiej jedną z praktykowanych w ubiegłym roku form było również błogosławienie przez księży domów na zewnątrz. Wierni, którym z różnych powodów zależy na spotkaniu z księdzem, mogą zaprosić go indywidualnie.

W archidiecezji częstochowskiej z kolei proponowane jest organizowanie kolędy w domach ale na wyraźne zaproszenie ze strony wiernych lub też przesunięcie terminu wizyty duszpasterskiej na taki czas, w którym warunki epidemiczne będą na to pozwalać.

Wizyta duszpasterska w domach ale na wyraźne zaproszenie ze strony wiernych – to również propozycja zawarta we wskazaniach kurii elbląskiej. Biskup elbląski w swoim komunikacie podkreśla też, że wizyta powinna trwać maksymalnie 15 min, ksiądz powinien być zaszczepiony i posiadać paszport covidowy, o którego okazanie mogą go poprosić wierni a w razie niezaszczepienia księdza – odmówić spotkania. Dla tych, którzy nie decydują się na przyjęcie kolędy w domu, można organizować Mszę św. w kościele ze specjalnym błogosławieństwem rodzin. „Nieprzyjęcie wizyty kolędowej w czasie pandemii nie może być rozumiane jako zrywanie więzi z parafią oraz jej duszpasterzami” - czytamy w komunikacie.

W diecezji radomskiej, legnickiej i sosnowieckiej decyzję o formie przeprowadzenia kolędy pozostawiono proboszczom. Komunikat kurii sosnowieckiej zwraca też uwagę, że obecny stan prawny nie zawiera formalnego zakazu wizyt w domach.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama