Odnowa w Duchu Świętym: podejmujemy odpowiedzialność za Kościół

Odnowa w Duchu Świętym w Polsce opublikowała „List otwarty”, w którym podkreśla swą jedność z całym Kościołem, pragnienie aktywnej realizacji jego misyjnego charakteru i dążenie do odbudowywania jedności


Podejmujemy odpowiedzialność za Kościół, którego przyszłość nie jest nam obojętna. Pragniemy z odwagą włączyć się oraz odpowiedzieć na wezwanie Papieża Franciszka, który zaprasza nas do podążania razem i odkrywania misyjnej natury Kościoła - napisali członkowie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce w "Liście otwartym do Kościoła, Pasterzy oraz wspólnot w Kościele w odpowiedzi na synod zainicjowany przez Papieża Franciszka".

Członkowie Odnowy w Duchu Świętym podkreślają w liście, że są wdzięczni Bogu za dar powołania tych wspólnot w Polsce oraz, że pragną "z odwagą włączyć się oraz odpowiedzieć na wezwanie Papieża Franciszka, który zaprasza nas do podążania razem i odkrywania misyjnej natury Kościoła". Przestrzeń Kościoła - wspólnoty wspólnot w której posługuje Katolicka Odnowa w Duchu Świętym - pozwala nam doświadczać na nowo miłości Ojca, obudowywać jedność i tworzyć komunię między nami, a braćmi i siostrami w wierze - zaznaczają członkowie Odnowy w Duchu Świętym.

Dlatego odwołując się do tej rzeczywistości - podkreślają - "zapewniamy o naszej jedności z namiestnikiem Chrystusa - Papieżem Franciszkiem, naszymi pasterzami w Kościołach lokalnych i w parafiach. - Jednocześnie prosimy o otwartość na głos Ducha Świętego mówiącego dziś przez wspólnoty do Kościoła. Prosimy kapłanów o zaufanie, opiekę duszpasterską i troskę o właściwą formację w naszych wspólnotach - dodają.

"Droga, na którą zaprasza nas Papież, uświadamia nam wszystkim jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem - tłumaczą sygnatariusze listu otwartego. - Koordynacje diecezjalne gromadzące wspólnoty Odnowy są gwarantem jedności z Biskupem miejsca, a zarazem laboratorium miłości, w którym za porywem Ducha Świętego zarówno świeccy, jak i duchowni mogą wzrastać w wierze, formować się i wychodzić do ubogich tego świata, aby dzielić się prawdą o tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje".

"Podejmujemy odpowiedzialność za Kościół, którego przyszłość nie jest nam obojętna" - deklarują członkowie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Jednocześnie dodają: "Minione lata pokazały jak wiele błędów i nadużyć stało się udziałem wspólnot charyzmatycznych. Prosimy o przebaczenie za zgorszenia wynikające z nieumiejętnego korzystania z darów i charyzmatów. Szczególnie za podziały, które do dziś pozostają w pamięci wielu i często są niezabliźnioną raną Kościoła".

Na koniec listu swoją obecność i posługę w Kościele zawierzają Jasnogórskiej Matce Kościoła. Proszą Ją "o nowe wylanie Ducha Świętego dla Kościoła, ufając, że wezwanie Papieża Franciszka otworzy Kościół na dar Odnowy, której misją jest dzielenie się łaską chrztu w Duchu Świętym".

List otwarty podpisali: bp Andrzej Przybylski - delegat ds. ruchu Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów ks. Artur Potrapeluk i Jerzy Malisiewicz, a także koordynatorzy diecezjalni, duchowni i świeccy, zgromadzeni podczas rekolekcji Krajowego Zespołu Koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce: "Katolicka Odnowa w Duchu Świętym w Polsce w czasie Synodu: Komunia, uczestnictwo, misja"

Odnowa w Duchu Świętym, zwana odnową charyzmatyczną, jest jednym z najprężniej działających i najliczniejszych ruchów w Kościele katolickim, obecnym dziś w większości krajów na świecie. Duchowość ruchu charyzmatycznego koncentruje się na doświadczaniu w życiu działania Ducha Świętego, dzieleniu się Jego darami, uwielbianiu Boga i służeniu Kościołowi. Bardzo ważne jest budowanie i przeżywanie wspólnoty.

Odnowa nie posiada jednego założyciela, ani ściśle hierarchicznej struktury. Jest raczej ruchem zrzeszającym wiele wspólnot, grup modlitewnych i służb o różnym charakterze, dla których wspólne jest doświadczenie tzw. chrztu w Duchu Świętym. Temu szerokiemu nurtowi służy obecnie CHARIS, powołana do życia w 2019 r. Służba CHARIS nie sprawuje formalnej władzy nad poszczególnymi wspólnotami, ale zapewnia jedność i nadaje kierunek ruchowi.

Pełny tekst Listu: https://odnowa.org/blog/list-otwartykatolickiej-odnowy-w-duchu-swietym-w-polscedo-kosciola-pasterzy-oraz-wspolnot-w-koscielew-odpowiedzi-na-synod-zainicjowany-przez-papieza-franciszka.html

« 1 »

reklama

reklama

reklama