Św. Bartłomiej Apostoł na zawsze pozostał przy Chrystusie

24 sierpnia obchodzone jest w Kościele katolickim święto św. Bartłomieja Apostoła. Co o nim wiemy? Komu patronuje? Dziś szczególnie mocno mogą prosić o jego wstawiennictwo mieszkańcy utrudzonych Indii oraz Armenii, w której poniósł męczeńską śmierć.

Św. Bartłomiej należał do grona dwunastu Apostołów, których wybrał Jezus. W Ewangeliach jest nazywany zarówno Bartłomiejem, jak i Natanaelem. Marek, Mateusz i Łukasz używają pierwszego imienia, natomiast Jan tego drugiego. O św. Bartłomieju możemy przeczytać więcej na kartach Nowego Testamentu właśnie dzięki św. Janowi. To on podaje, że Natanael pochodził z Kany Galilejskiej i opisuje dość szczegółowo jego pierwsze spotkanie z Jezusem Chrystusem. Św. Jan był naocznym świadkiem tego, jak Filip przyprowadził Natanaela do Chrystusa. Przyszły Apostoł Jezusa nie był zbytnio dobrze nastawiony do mieszkańców Nazaretu. Jednak po spotkaniu Pana, uwierzył w Niego szczerze i głęboko. Benedykt XVI w czasie audiencji generalnej 4 października 2006 r. tak oto mówił o spotkaniu św. Bartłomieja z Jezusem: „Nie wiemy, co wydarzyło się pod tą figą. Jest oczywiste, że chodzi o decydujący moment w życiu Natanaela. Poczuł się dotknięty w głębi serca przez te słowa Jezusa i zrozumiał: ten Człowiek wie o mnie wszystko. On wie i zna drogi mojego życia, temu Człowiekowi mogę rzeczywiście zaufać. I odpowiada jasnym i pięknym wyznaniem wiary, mówiąc: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” (J 1,49)”.

I tak, zaufanie św. Bartłomieja, jakim obdarzył Jezusa, było bezgraniczne. Pozostał Chrystusowi wierny na zawsze i poniósł śmierć w obronie wiary, kiedy głosił Ewangelię w Armenii.

Św. Bartłomieja uważa się za  patrona wielu rzemieślników: rzeźników, garbarzy, introligatorów, siodlarzy, szewców, tynkarzy, górników, krawców, piekarzy, sztukatorów, a we Florencji – sprzedawców oliwy, serów i soli. Wzywany jest w przypadku chorób nerwowych, konwulsji i chorób skóry. Ponadto jest uważany za patrona bartników, pasterzy, właścicieli winnic, grzybiarzy i rolników. O szczególną opiekę mogą go także prosić mieszkańcy utrudzonych Indii oraz Armenii, którym tak bardzo chciał przekazać Dobrą Nowinę o Chrystusie.

źródło: na podstawie brewiarz.pl / Ewangelia św. Jana / Benedykt XVI - audiencja generalna 4.10.2006
« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama