Prof. Włodzimierz Fijałkowski patronem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Wybitny lekarz ginekolog-położnik prof. Włodzimierz Fijałkowski został patronem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Stosowną uchwałę podjęło Walne Zgromadzenie w czasie spotkania w Piaskach Królewskich w dnia 17-18 marca 2023 r. Do PFROŻ przyjęto też nowe organizacje „za życiem”.

„Całą twórczość prof. Włodzimierza Fijałkowskiego cechuje głęboki humanizm, przeniknięty wartościami chrześcijańskimi. Wartości te inspirowały działanie profesora, kreowały jego postawy życiowe i stanowiły przedmiot szczególnej troski o to, aby wpisać je w świadomość społeczeństwa polskiego. Zasługi profesora w tym zakresie są istotne i jednoznaczne. Był wielkim Polakiem, lekarzem, humanistą, uczonym, społecznikiem, chrześcijaninem i człowiekiem, wzorem osobowym dla młodych pokoleń, nie tylko związanych profesjonalnie z medycyną” – podkreśla Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, której członkowie 18 marca jednogłośnie zdecydowali, aby wybitny lekarz ginekolog-położnik został patronem Federacji.

Prof. Włodzimierz Fijałkowski (1917-2003) był autorem ponad 20 książek oraz kilkuset artykułów naukowych i popularno-naukowych z dziedziny medycyny, ekologii prokreacji i problematyki rodzinnej, twórcą polskiego Modelu Szkoły Rodzenia, wybitnym humanistą działającym skutecznie na rzecz polskiej rodziny. Przez wiele lat blisko współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi i prorodzinnymi, m.in. z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia (PFROŻ). Z okazji 20. rocznicy śmierci, która minęła 15. lutego, należący do PFROŻ Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – Human Life International Polska, zaktualizował serwis internetowy poświęcony pamięci Włodzimierza Fijałkowskiego: www.prolife.org.pl, gdzie znajdują się materiały archiwalne, biograficzne i wspomnienia dotyczące profesora.

Prof. Włodzimierz Fijałkowski jest drugim – obok bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patronem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Stosowną uchwałę podjęło Walne Zgromadzenie PFROŻ w czasie spotkania w Piaskach Królewskich w dnia 17-18 marca 2023 r. Liderzy organizacji „za życiem” zrzeszonych w Federacji przez dwa dni debatowali o bieżących działaniach i wyzwaniach pro-life w Polsce.

 Prof. Fijałkowski z Galiną Maslennikową podczas prawosławnego kongresu pro-life w Moskwie   Prof. Fijałkowski z Galiną Maslennikową podczas prawosławnego kongresu pro-life w Moskwie
https://www.prolife.org.pl/

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama