Forum Katolików Niemieckich krytykuje „utratę wartości” w Unii Europejskiej

Rezolucja końcowa kongresu „Radość wiary” podkreśla brak wspólnego fundamentu wartości w centralnych sferach polityki europejskiej, takich jak małżeństwo, rodzina, badania bioetyczne i ochrona życia, ale także w uznawaniu prawa oraz w polityce rozwojowej i migracyjnej.

Rezolucja z Kongresu zakończonego 22 lipca w Fuldzie wskazuje m.in. na fakt, że została przyjęta europejska inicjatywa obywatelska w sprawie poprawy warunków życia zwierząt, pod którą złożono 1,1 mln. podpisów i już wprowadzono konkretne środki. Komisja Europejska odrzuciła natomiast inicjatywę „One of Us” (Jeden z nas), by „skreślić środki finansowe na projekty badawcze służące zabijaniu zarodków ludzkich”, mimo iż tę inicjatywę poparło 1,9 mln. obywateli Unii. To dowodzi, że „Unia Europejska w swoim dotychczasowym stanie jest bardzo oddalona od tego, aby jeszcze być wspólnotą wartości opartą na korzeniach chrześcijańskich. 

Forum wskazuje też na „wstrząsający przypadek dwuletniego Alfie Evansa. Cierpiący na nieuleczalną chorobę neurologiczną chłopiec został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Stało się to na polecenie sądu i wbrew woli jego rodziców, którzy odwołali się nawet do Trybunału Praw Człowieka, który oddalił ich wniosek. 

Deklaracja podkreśla, że uczestnicy kongresu pragną pogłębionej integracji Unii Europejskiej, „ale przy zachowaniu rzetelności, solidarności i pomocniczości”. Uważają, że UE jako wspólnota wartości, w swojej konkretnej polityce nie może stawiać tylko na wzrost i unię transferową, lecz znowu musi się stać wspólnotą państw, „która przykłada wagę do wartości chrześcijańskich i prawa oraz godność człowieka stawia ponad wszystko”. 

W trzydniowym kongresie z cyklu „Radość wiary”, zorganizowanym przez Forum Katolików Niemieckich uczestniczyło ok. tysiąca osób. Założone w Fuldzie we wrześniu 2000 roku Forum określa się jako organizacja katolików „wiernych papieżowi i Kościołowi”. Założyła go grupa zaangażowanych świeckich katolików, opowiadających się za wiarą zgodną z tym, o czym mówi Katechizm Kościoła Katolickiego, „bez skrótów i wypaczeń”. Celem dorocznych kongresów organizowanych przez to środowisko od 2001 roku jest „gromadzenie ludzi wokół rozwijania wiary katolickiej zgodnej z nauczaniem Kościoła". Na znak łączności z papieżem Forum Katolików Niemieckich ma w swoim logo sylwetkę bazyliki św. Piotra. Organizacja wydaje też miesięcznik pod nazwą „Der Fels” (Skała).

Gośćmi kongresów „Radość wiary” byli m.in. roku ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Gerhard Ludwig Müller, który w 2004 otwierał obrady oraz kard. Ratzinger, późniejszy papież Benedykt, który przewodniczył Mszy św. na zakończenie kongresu w 2002 roku. 

Jednym z ważniejszych dokumentów była rezolucja ogłoszona na zakończenie kongresu w 2009 roku określająca muzułmanów jako naturalnych sojuszników w „walce z kulturą śmierci". Podkreślono w niej, że członkowie obu religii powinni wspólnie stawić czoła „licznym wyzwaniom, jakie niosą czasy oddalenia od Boga”. Zawarto też przekonanie, że największym zagrożeniem dla Europy „nie jest islam, lecz systematyczne usuwanie wiary chrześcijańskiej z polityki i życia publicznego, co prowadzi do osłabienia systemu odpornościowego Europy”. 

ts (KAI) / Fulda

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao