O. Aruppe, posoborowy generał jezuitów na ołtarze

„Rozpoczęliśmy na poważnie pracę nad procesem beatyfikacyjnym o. Pedro Arrupe”, powiedział o. Arturo Sosa. Przełożony generalny jezuitów wziął udział w Bilbao w światowym spotkaniu uniwersytetów, które należą do Towarzystwa Jezusowego.

Zwracając się do uczestników kongresu w Bilbao generał jezuitów mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed Kościołem i Towarzystwem Jezusowym. Zachęcił, aby w sekularyzacji zobaczyć sposobność, by „przestać być chrześcijanami automatycznymi”. Podkreślił, że jednym z głównych wyzwań Kościoła jest „wcielanie w życie Soboru Watykańskiego II”. Jego zdaniem to właśnie robi Papież Franciszek.

O. Arturo Sosa opowiedział się za interkulturowością i różnorodnością, a także za Kościołem wspólnot otwartych na realną sytuację osób żyjących w rodzinie, małżeństwie i słuchających młodzieży. Pragnie także, aby jezuici „wprowadzili w życie pojednanie, o którym mówi Kongregacja Generalna” i „wzrastali blisko ubogich”, ponieważ bliskość ubogich jest „spojrzeniem wiary, jest spojrzeniem Chrystusa”.

W tym kontekście zapowiedział on rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Pedro Arrupe (1907-1991), 28. przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego. „Był to człowiek prawdziwie zakorzeniony w Chrystusie i oddany misji”, powiedział o. Arturo Sosa. Jego słowa zostały przyjęte długimi i gorącymi oklaskami.

Pedro Arrupe urodził się w Bilbao w 1907 r. Po wstąpieniu do jezuitów pracował jako misjonarz w Japonii, kiedy wybuchła druga wojna światowa. W 1942 r. został mianowany prowincjałem Japonii i mistrzem nowicjatu w Hiroszimie. Niósł pierwszą pomoc lekarską ofiarom bomby jądrowej, a budynek nowicjatu zamienił na szpital polowy. W 1965 r. na 31. Kongregacji Generalnej został wybrany 28. przełożonym generalnym. Funkcję tę pełnił do 1983. r. Szczególnie ważnym momentem była 32. Kongregacja Generalna (1975), która wyznaczyła kierunki działalności jezuitów. 7 sierpnia 1981 r. wracając z Dalekiego Wschodu, o. Pedro Arrupe został sparaliżowany i utracił mowę. Zmarł w Rzymie 5 lutego 1991 r. w 84. roku życia.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama