Łotwa: zmarł bp Antons Justs

W niedzielę rano (17 lutego) w Jełgawie na Łowie zmarł bp Antons Justs – pierwszy ordynariusz diecezji jełgawskiej. Miał 87 lat.

Na historii życia bp. Justa swoje piętno wycisnęły najnowsze dzieje Łotwy. Pochodził z Łatgalii, czyli najbardziej katolickiej części Łotwy, jednak jego rodzina pod koniec wojny wyjechała do Niemiec, gdzie osiadła spora grupa Łotyszy obawiających się sowieckich prześladowań. Dzięki pomocy emigracyjnego duszpasterza Łotyszy Sługi Bożego bp. Bolesława Slonskana ukończył w Belgii szkołę średnią oraz studia filozoficzne, a w Austrii – teologię. Po otrzymaniu w 1960 r. święceń kapłańskich wyjechał do USA, gdzie pracował w diecezji Richmond, a następnie w innych miejscach m.in. opiekując się łotewską emigracją.

W 1992 r. powrócił na Łotwę, gdzie wywarł znaczny wpływ na odrodzenie duszpasterstwa. Pracował jako wykładowca, a potem rektor ryskiego seminarium duchownego. W 1995 r. ks. Antons Justs został mianowany ordynariuszem nowo utworzonej diecezji jełgawskiej i na tym stanowisku pozostał aż do przejścia na emeryturę w 2011 r. Jednak również później był aktywny duszpastersko i towarzysko, chętnie uczestnicząc w kościelnych wydarzeniach. Słabnące zdrowie wyłączyło go z publicznego życia dopiero w ubiegłym roku.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama