Austria: Jan Paweł II symbolem wielkich przemian w Kościele i świecie

– Papież Jan Paweł II pozostanie dla mnie nierozłącznym symbolem roku 1989 – roku cudownych przemian, które w tamtym czasie się dokonały w tak spokojny sposób, również dzięki jego sile wiary – mówi Paul Wuthe redaktor naczelny austriackiej agencji katolickiej Kathpress.

W swojej wypowiedzi Wuthe nawiązał też do trzech pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Austrii oraz swoich osobistych wrażeń z nimi związanych: kiedy jeszcze jako młody człowiek był wśród 70-tysięcznej rzeszy młodych ludzi na wiedeńskim stadionie Prater we wrześniu 1983 r., którzy z przejęciem słuchali „programowego” przemówienia papieskiego do młodzieży i słów Jana Pawła II: „Idźcie na spotkanie społeczeństwa, które sami musicie współtworzyć. Następne pokolenie zapyta was tak samo, jak wy pytacie dziś starszych: co uczyniliście z waszym życiem i ze światem?”.

Kolejna wizyta Jana Pawła w czerwcu 1988 r. prowadziła „do serca Europy”. Myślą przewodnią tej pielgrzymki był temat europejskiej jedności opartej na wierze chrześcijańskiej. „Byłem na spotkaniu z papieżem w Gurk na granicy ze Słowenią, wówczas jeszcze należącą do Jugosławii. Ale kulminacyjnym jej punktem była Msza św. na znajdującym się w pobliżu granicy z Węgrami lotnisku Traunsdorf, dokąd na spotkanie z Ojcem Świętym, korzystając z otwarcia granicy austriacko-węgierskiej, po raz pierwszy mogły przybyć rzesze pielgrzymów z krajów zza «żelaznej kurtyny»: Węgier, Rumunii, Bułgarii, Czechosłowacji i Jugosławii.

I 1998 rok – papieska pielgrzymka pod hasłem «Przyjdź, Duchu Stworzycielu». Podczas tej wizyty papież podkreślił wielką rolę Austrii w jednoczącej się Europie, która «potrzebuje odrodzenia duchowego». Te słowa papieża zaowocowały inicjatywą zorganizowania w latach 2003-2004 Środkowoeuropejskiego Dnia Katolików pod hasłem «Chrystus nadzieją Europy». Towarzyszyły temu liczne wspólne inicjatywy Kościoła Austrii oraz krajów, które w 2004 r. miały przystąpić do Unii Europejskiej, w tym Polski. Zwieńczeniem tego roku była I pielgrzymka narodów» w maju 2004 r. do Mariazell. Papież bardzo chciał na te dni przyjechać do Mariazell, nie pozwoliła mu już jednak zaawansowana choroba” - przypomniał redaktor naczelny Kathpressu.

Papież Jan Paweł II pozostawił Austrii wiele trwałych przesłań, powiedział Wuthe. Przypomniał, że papieskie przemówienia zostały wydane w specjalnej publikacji Konferencji Biskupów Austriackich z okazji 80. urodzin Jana Pawła II. Jedno z mocnych papieskich przesłań wybrzmiało już w 1983 r. podczas spotkania w wiedeńskim Hofburgu z ludźmi nauki i sztuki: „Wznoście mosty pomiędzy najbardziej oddalonymi brzegami i ponad granicami. Kraj wasz stwarza po temu szczególne możliwości. Patrzcie na człowieka nie tylko wzrokiem, przenikliwie rozpoznającym choroby, ale także wzrokiem nadziei, z wyczuciem możliwych zmian na lepsze. Sprawcie, by stało się możliwe przeżywanie dobra z intensywnością co najmniej dorównującą tej, z którą przeżywa się rzeczy przykre. Również w zdarzeniach przykrych ukazujcie dobro, które się z nimi wiąże”.

Słowa niezapomnianego papieża pozostają dla mnie ciągłą misją, powiedział Wuthe i dodał: „Dziękuję, święty Janie Pawle”.

ts / Wiedeń

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao