reklama

Broń jądrowa powinna zostać zakazana! Biskupi świata apelują o rozbrojenie

Biskupi z całego świata wyrażają zadowolenie z wejścia w życie Traktatu ONZ o zakazie broni jądrowej. Wzywają rządy do jego podpisania i ratyfikacji. Przypominają o aktywnej roli Kościoła w budowaniu poparcia dla tej międzynarodowej umowy. Papież nieustannie nawołuje do pozbycia się broni masowego rażenia.

„Najgorsza ze wszystkich broni masowego rażenia już dawno została oceniona jako niemoralna. Teraz jest też w końcu nielegalna”. Tymi słowami biskupi z całego świata, od Europy po Japonię, od Filipin przez Ziemię Świętą po Republikę Południowej Afryki, do których dołączyli świeccy oraz osoby konsekrowane z około 20 krajów, z radością witają wejście w życie zatwierdzonego w 2017 r. traktatu, który czyni nielegalnym użycie broni atomowej, grożenie nią, a także jej posiadanie i przechowywanie.

To zachęcające, piszą, że „większość państw członkowskich ONZ aktywnie wspiera nowy traktat i że sondaże pokazują, iż opinia publiczna jest przekonana, że broń jądrowa powinna zostać zakazana”. Obawy wyrażone przez przedstawicieli Kościoła dotyczą głównie ryzyka związanego z możliwością użycia arsenału nuklearnego, którego konsekwencje byłyby katastrofalne dla ludzkości i środowiska, o czym przypomniał również Papież podczas audiencji generalnej w ubiegłą środę.

Biskupi podkreślają rolę, jaką w dziedzinie nuklearnego rozbrojenia odgrywa Papież Franciszek, który nieustannie nawołuje do pozbycia się broni masowego rażenia. Przypominają jego historyczną wizytę w 2019 r. w zbombardowanych miastach japońskich Hiroszimie i Nagasaki. Ojciec Święty podkreślił wówczas, że pokoju nie można zbudować poprzez groźbę całkowitego zniszczenia oraz ponowił swoje wsparcia dla międzynarodowych instrumentów prawnych mających na celu rozbrojenie nuklearne, w tym dla Traktatu ONZ o zakazie broni jądro

Biskupi jednomyślnie wzywają do współpracy międzynarodowej, która – jak podkreślają – jest niezbędna, by stawić czoła nie tylko zagrożeniu pandemią, zmianom klimatycznym i przepaści między bogatymi i biednymi, ale także powszechnemu zagrożeniu bronią jądrową. Wzywają wszystkie kraje, również te posiadające taką broń, do podpisania i ratyfikowania Traktatu.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao