Eutanazja dzieci poniżej 12 lat? Przerażająca propozycja holenderskiego ministra zdrowia

Ernst Kuipers, minister zdrowia Holandii, zaproponował, aby eutanazja była możliwa dla dzieci poniżej 12 roku życia. Szczegółowe wytyczne na ten temat przekazał członkom izby niższej parlamentu (Tweede Kamer).

Ernst Kuipers stwierdził podczas konferencji prasowej, że jego zdaniem możliwość popełnienia tzw. samobójstwa wspomaganego powinny mieć również najmłodsze dzieci.

Ministerialny projekt dopuszcza skrócenie życia dzieci, które „cierpią i nie ma w nich nadziei". Dokument zawiera warunki, które muszą zostać spełnione do przeprowadzenia eutanazji:

• zgodę na zabicie dziecka musieliby wyrazić rodzice,

• lekarz opiekujący się pacjentem musiałby dodatkowo skonsultować się z innym, niezależnym specjalistą,

• dziecko musiałoby samo wyrazić zgodę na tzw. wspomagane samobójstwo, po tym, jak lekarz, adekwatnie do wieku dziecka, wytłumaczyłby mu przebieg procedury.

„W sensie prawnym dziecko nie musi zgadzać się na zakończenie życia, jednak lekarz musi postarać się o kontakt z dzieckiem w sposób odpowiadający jego poziomowi rozumienia" – opisuje dokument przekazany posłom.

Ponadto, jeśli dziecko nie zgodzi się na to, aby jego życie się skończyło, a lekarz otrzyma od niego jasny sygnał, zgoda rodziców nie wystarczy do przeprowadzenia eutanazji.

W Holandii funkcjonuje tzw. Protokół z Groningen, który nie jest formalnie przyjętą ustawą, ale zbiorem procedur sporządzonych przez naukowców ze szpitala uniwersyteckiego w Groningen we współpracy z miejscową prokuraturą. Został zatwierdzony w 2005 r. jako ogólnokrajowe wytyczne przez Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (Holenderskie Stowarzyszenie Opieki Pediatrycznej).

Obecne przepisy pozwalają na eutanazję osób dorosłych, dzieci od 12. roku życia oraz noworodków do pierwszego roku życia.

Minister Kuipers konsultuje się w sprawie swojego nowego „pomysłu” z lekarzami. Gotowy dokument ma zostać zaprezentowany holenderskiemu parlamentowi w październiku.

Źródło: wnp, nltimes.nl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao