Abp Gallagher na Forum Globsec: tylko solidarność jest w stanie przełamać przekleństwo ludzkiego egoizmu

Nikt nie jest samotną wyspą i wszyscy jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich. W kontekście solidarności i budowania globalnego pokoju mówił o tym w Bratysławie szef watykańskiej dyplomacji.

Abp Paul Gallagher uczestniczy w trzydniowym Forum Globsec, które poświęcone jest tym roku kontynuacji wsparcia dla Ukrainy, wzmacnianiu odporności Europy w obliczu wojny oraz łagodzeniu globalnych konsekwencji konfliktu poprzez dialog.

Watykański odpowiednik ministra spraw zagranicznych przypomniał, że od rosyjskiej agresji na Ukrainę minęło już 460 dni i budowanie bezpieczeństwa i pokoju pozostaje największym wyzwaniem. Zauważył zarazem, że nie można zapominać o dramatycznych skutkach konfliktów w innych krajach świata. W tym kontekście wymienił Somalię, Afganistan, Demokratyczną Republikę Konga i Jemen. Cytując XVII-wiecznego poetę Johna Donne'a przypomniał, że żaden człowiek nie jest samotną wyspą, a utrata nawet najmniejszej grudy ziemi jest stratą dla całej Europy. Za św. Janem Pawłem II watykański dyplomata dodał, że solidarność jest cnotą, czyli „mocną i wytrwałą determinacją, by poświęcić się dobru wspólnemu; to znaczy dobru wszystkich i każdego z osobna, ponieważ wszyscy jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich”.

Abp Gallagher zaakcentował solidarność jako drogę budowania globalnego pokoju. Przypomniał, że ogólny dobrobyt wielkiej rodziny ludzkiej zależy od dobrobytu każdego z nas we wszystkich zakątkach świata. Podkreślił, że cierpienie innych powinno pociągać za sobą aktywne i odpowiedzialne zaangażowanie skutkujące konkretem pomocy. Watykański sekretarz ds. relacji z państwami zauważył, że przez ostatnie 60 lat, począwszy od papieża Jana XXIII w 1963 r., w szczytowym okresie zimnej wojny, a następnie przez wszystkich jego następców, Kościół katolicki wzywał do pokoju i sprawiedliwości na świecie, podkreślając potrzebę uznania godności każdej osoby ludzkiej oraz potrzebę międzynarodowej współpracy i solidarności w celu promowania praw człowieka i pokoju. Nawiązał do przemówienia Papieża Franciszka na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, gdzie podkreślał potrzebę konsolidacji multilateralizmu jako wyrazu odnowionego poczucia globalnej współodpowiedzialności i solidarności opartej na sprawiedliwości. Abp Gallagher wskazał, że wciąż niedocenionym dokumentem pozostaje papieska encyklika Fratelli tutti, gdzie słowo solidarność pojawia się kilkadziesiąt razy, przypominając nam o potrzebie dialogu i wzajemnego zrozumienia, aby sprostać pilnym wyzwaniom naszych czasów. Abp Gallagher podkreślił, że tylko solidarność jest w stanie przełamać przekleństwo ludzkiego egoizmu i przynieść długotrwały pokój, który nie jest po prostu brakiem konfliktu, ale obecnością sprawiedliwości, harmonii i współpracy w naszym świecie.  „Solidarność i pokój są dwiema stronami tego samego medalu – mówił w Bratysławie abp Gallagher - ponieważ pokoju nie można osiągnąć bez solidarności, a solidarność nie może istnieć bez pokoju”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama