„Jakby wcielenie Ducha Świętego”. Amerykański teolog o spojrzeniu św. Maksymiliana na Matkę Bożą

„Żadne stworzenie nie zostało ukształtowane prze Boga w tak chwalebny sposób, jak pokorna i błogosławiona Dziewica Maryja, Niepokalane Poczęcie” – mówi Scott Hahn, przywołując pisma o. Kolbego.

Amerykański teolog w jednym ze swoich filmów na kanale St. Paul Center w serwisie YouTube przyznaje, że św. Maksymilian Kolbe jest jednym z jego ulubionych świętych. Przypomina on historię śmierci franciszkanina w obozie Auschwitz. Jak dodaje, było to wypełnienie wizji dwóch koron – oznaczającej czystość białej i czerwonej, związanej z męczeństwem – którą Maksymilianowi miał jako dziecko.

„Kiedy Maryja zapytała, czy przyjąłby którąś z  nich, odpowiedział: wezmę obie. To rodzaj «bożej chciwości» – pragnienia prawości i świętości” – mówi S. Hahn. Ostatecznie, jak zaznacza, o. Maksymilian rzeczywiście otrzymał dwie korony – białą koronę czystości, jako żyjący w celibacie duchowny, franciszkanin konwentualny oraz czerwoną koronę męczeństwa, gdy z miłości do Jezusa i drugiego człowieka oddał swoje życie w obozie.

S. Hahn przyznaje, że jego ulubionym wątkiem pism o. Kolbego jest relacja, łącząca Ducha Świętego i Matkę Bożą. O. Maksymilian, jak przekonuje teolog, studiował teologię i był w tym mistrzem, ale przede wszystkim był ewangelizatorem, katechistą i człowiekiem modlitwy. Dlatego potrafił opisać relację, głęboką więź, między „Duchem Świętym, którego nazywał niestworzonym Niepokalanym Poczęciem, a błogosławioną dziewicą Maryją, która jest [stworzonym] Niepokalanym Poczęciem”. O. Kolbe nazwał Maryję „jakby wcieleniem Ducha Świętego”.

„Ona nie została po prostu zachowana od grzechu pierworodnego. Powierzono jej pełnię Ducha Świętego, która przewyższa wszelkie stworzenie, nawet w królestwie anielskim. Ona, jako Matka Boga została w pełni obdarzona łaską w chwili swego poczęcia, niepokalanego poczęcia, właśnie po to, by przygotować ją do dziewiczego poczęcia wiecznego Słowa Bożego, które stało się ciałem” – tłumaczy S. Hahn.

Jak wyjaśnia, nie chodziło tylko o stanie się narzędziem przyjścia na świat Syna Bożego, ale o „wejście w mistyczną jedność, więź przymierza, w to, co teologowie nazywają porządkiem hipostatycznym”.

„Żadne stworzenie nie zostało ukształtowane prze Boga w tak chwalebny sposób, jak pokorna i błogosławiona Dziewica Maryja, Niepokalane Poczęcie” – podkreśla.

Powołując się na św. Maksymiliana nazywa Maryję ikoną Ducha Świętego, jego narzędziem i wezwaniem dla wierzących, by poświęcili się jej, by zyskać „pełnię Ducha Świętego dla naszego życia jako mężczyzn i kobiet, mężów i żon, ojców i matek, braci i sióstr w Chrystusie”. Przekonuje, że za przykładem Maryi i za wstawiennictwem św. Maksymiliana każdy – bez względu na jego powołanie – może zbliżyć się do Chrystusa.

Źródło: YouTube /St. Paul Center


Materiał powstał w ramach projektu „Polska energia zmienia świat” dzięki wsparciu Partnerów: Fundacji PGE, Fundacji PZU, dofinansowaniu ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Narodowego; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Funduszu Patriotycznego oraz Sponsorów ENEA S.A. , KGHM Polska Miedź. Mecenasem Projektu jest Tauron Wytwarzanie S.A. Partnerem medialnym jest telewizja EWTN.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama