Światowa Rada Kościołów: w Moskwie podkreśliliśmy konieczność końca wojny

„Najsmutniejszym dla mnie jest to, iż Kościoły mają tendencję bardziej kierować się ku sprawom nacjonalizmów niż do nauki Ewangelii” – powiedział pastor Jerry Pillay po odbyciu wizyt w Moskwie i Kijowie

Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów (ŚRK) w wywiadzie opublikowanym przez ową organizację ekumeniczną podkreślał konieczność dążenia do prawdziwego pokoju oraz zaleczenia podziałów wśród prawosławnych.

ŚRK ma prawo oraz obowiązek odwiedzać swojego członka, patriarchat moskiewski, wysłuchiwać jego głosu, ale także podnosić zastrzeżenia do niektórych jego pozycji dotyczących tej wojny – wskazywał pastor. Protestancki duchowny zaznaczył, że w takim celu organizacja pragnie zaproponować na Ukrainie i w Rosji dla miejscowych Kościołów spotkania w formie „okrągłego stołu”.

„Pomysł okrągłego stołu polega na doprowadzeniu jednego dnia do dyskusji z ukraińskimi Kościołami, drugiego dnia do dyskusji z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym, a trzeciego dnia na zebraniu ich wszystkich razem, aby omówić kwestie wojny i tego, jak możemy współpracować na rzecz pokojowych rozwiązań, ale także, jak mogą współpracować, by przywrócić jedność prawosławnej rodziny. Reakcje (…) ze strony ukraińskich Kościołów były bardzo dobre. Tak więc to samo powiedzieliśmy Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu. I muszę wskazać, że na początku patriarcha wyraził pewne obawy co do możliwości okrągłego stołu, a jego uwaga skupiła się w szczególności na kwestii innych zewnętrznych wpływów – zaznacza pastor Pillay. – W szczególności wspomniał tutaj o USA. I rzekł, iż jeśli nie rozwiążemy tego rodzaju kwestii oraz wpływów, trudno będzie dojść do okrągłego stołu. Musiałem jednak wskazać patriarsze, że zadaniem ŚRK nie jest angażowanie się w politykę. Nie mamy programu politycznego i podobnie chcielibyśmy wierzyć, iż misję Kościoła stanowi praca nad rozeznawaniem Ewangelii. Biblia wzywa nas do pokoju. Jezus jest księciem pokoju i nawołuje nas do życia w pokoju ze sobą nawzajem. Musieliśmy więc położyć przed sobą Pismo Święte, aby móc rzec: «odkładając na bok politykę, nacjonalizm, jak właściwie rozumiemy, do czego wzywa nas Pismo?» (…). W końcu dyskusja doszła do etapu, w którym patriarcha potrafił powiedzieć: będziemy prowadzić wewnętrzny dialog między sobą jako Rosyjski Kościół Prawosławny. A my jako ŚRK będziemy kontynuować prace nad dokumentem koncepcyjnym dotyczącym zebrania okrągłego stołu.“

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao