Abp Jędraszewski przy grobie św. Jana Pawła II: myślecznie czysto ludzkie musiało skończyć się klęską

45 lat temu podczas swojej pierwszej pielgrzymki św. Jan Paweł II przypomniał nam Polakom, co znaczy budować na tej skale, którą jest Jezus, co znaczą nasze całe polskie dzieje od chwili chrztu budowane na Chrystusie, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i całego polskiego narodu - powiedział metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, podczas Mszy Świętej sprawowanej w czwartek rano przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Komentując czytanie i Ewangelię dnia, abp Marek Jędraszewski przywołał kilka przykładów biblijnych postaci, które budowały swoje życie i życie narodu izraelskiego na piasku. Byli to m.in. ostatni królowie Judy Jojakin i Sedecjasz, a także arcykapłan Kajfasz, którzy bardziej niż na Bożą opatrzność liczyli na polityczne układy. Taka postawa w przypadku królów skończyła się zniszczeniem Jerozolimy przez Babilończyków i uprowadzeniem narodu do niewoli. 

Jezus natomiast przepowiedział, że z Jerozolimy nie pozostanie kamień na kamieniu, co stało się za sprawą Rzymian w 70 r. n.e. „Właśnie takie myślenie, czysto ludzkie, polityczne, odrzucające działanie Boga i istnienie Bożej opatrzności musiało się skończyć kolejną klęską, zapowiedzianą zresztą przez Pana Jezusa” - zaznaczył metropolita krakowski.

Jednocześnie abp Jędraszewski przypomniał, że „są przecież ci, którzy budują na skale swoje życie, swoją przyszłość, także przyszłość swojego ludu i to o nich pisał św. Piotr w swoim pierwszym liście, mając na uwadze samego Chrystusa: ‘Zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa’ (1 P 2, 4-5)”.

Metropolita krakowski podkreślił znaczenie budowania na skale, czyli na Chrystusie. „Budować na tej skale, którą jest Chrystus. Budować siebie jako pewien kolejny element w duchowej świątyni Pańskiej, a dzięki temu zyskiwać godność świętego kapłaństwa, które jest w stanie, jest godne równocześnie, składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa” - mówił. 

Abp Jędraszewski przytoczył słowa św. Jana Pawłą II „jako ciągle ważny testament dla nas, a jednocześnie upomnienie, by swoje życie budować na skale”. Papież mówił na Placu Zwycięstwa w Warszawie: „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski – przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia (...) Nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego – tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas – bez Chrystusa. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną – bez Chrystusa”.

Na zakończenie abp Marek Jędraszewski zachęcił do modlitwy za przyczyną Patronki dnia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, by „pomagała nam nasze życie, wszystkie nasze nadzieje, na Chrystusie budować”.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze znalazło się około 50 kapłanów. Obecni byli również regens Penitencjarii Apostolskiej bp Krzysztof Nykiel, który 22 czerwca przyjął święcenia biskupie, oraz bp Zbigniew Zieliński, biskup koszalińsko-kołobrzeski i administrator szczecińsko-kamieński.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Artur Hanula

Źródło: vaticannews.va/pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama