Polacy we Francji: jak w praktyce chrześcijanin ma „przyjmować innych”?

Polacy z całej Francji spotkali się na sesji formacyjnej w Lisieux. Hasło przewodnie tego wydarzenia brzmiało: „Przyjąć", w nawiązaniu do słów z Ewangelii: „Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie". Od Chrystusa mamy się uczyć tego, jak patrzeć na innych, jak otwierać się na nich i przyjmować ich.

W czwartek 14 marca w sanktuarium św. Teresy w Lisieux zakończyła się czterodniowa sesja formacyjna i pielgrzymka dla księży oraz delegatów wspólnot Polskiej Misji Katolickiej we Francji pod przewodnictwem rektora PMK ks. Bogusława Brzysia. Wzięło w niej udział 95 osób (32 księży i 63 delegatów świeckich), reprezentujących w sumie 35 ośrodków duszpasterskich z całej Francji.

Hasło przewodnie tego wydarzenia brzmiało: „Przyjąć", w nawiązaniu do słów z Ewangelii: „Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie" (Mt 25,35). To pierwszy z trzech elementów składających się na wizję duszpasterstwa Polskiej Misji Katolickiej we Francji: „przyjąć, szukać, budować".

W pierwszym dniu sesji formacyjnej w Lisieux odbyła się projekcja wystąpienia delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp. Piotra Turzyńskiego. Przypomniał, że przyjmowanie i otwartość na innych to postawa, której wzorem był Chrystus, czego dowody można znaleźć na kartach Ewangelii. „Przyjmować, ale mieć cel. To nie chodzi o przyjmowanie dla przyjmowania, ale żeby moja miłość, mój gest stał się drogą miłosierdzia dla Chrystusa, który wejdzie do serca, bo ostatecznie to nie my jesteśmy zbawicielami świata. Zbawicielem jest Chrystus, On jest Panem, On jest wszystkim” – zaznaczył bp Piotr Turzyński.

Drugiego dnia sesji uczestnicy spotkali się na platformie Zoom z kard. Grzegorzem Rysiem. Podczas spotkania była okazja do rozmowy i dyskusji na temat Synodu i jego wpływu na przyszłość Kościoła. Metropolita łódzki skomentował 10. i 15. rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie jest mowa o postawie otwartości Kościoła na pogan i tych wszystkich, którzy są poza Kościołem. „Bóg mu [św. Piotrowi] pokazał, że człowiek, do którego go posłał, nie jest ani zwykły, ani nieczysty dla Boga. Jeśli tego nie zrozumiemy, nie zrozumiemy niczego z postawy Kościoła, który ma być otwarty, przyjmujący. To nie chodzi o to, w jaki sposób my postrzegamy ludzi. Od początku do końca chodzi o to, w jaki sposób postrzega ich Pan Bóg” – podkreślił kard. Ryś, komentując scenę spotkania św. Piotra z poganinem Korneliuszem. Uczestnicy mogli również zadawać kardynałowi pytania.

W środę 13 marca uczestnicy sesji formacyjnej spotkali się z rektorem miejscowego sanktuarium ks. Emmanuelem Schwabem. Tego samego dnia odbyło się też spotkanie na platformie Zoom z prof. Aleksandrem Bańką, członkiem Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich, który poruszył temat synodu polskiego i rzymskiego. Jako jedyny świecki delegat z Polski, prof. Bańka brał udział w pierwszej sesji Synodu, która odbyła się w październiku 2023 r. w Rzymie.

Ostatni dzień wydarzenia, czwartek 14 marca, był okazją do podsumowań oraz prezentacji inspiracji i projektów. Sekretarz PMK Elżbieta Wryk podkreśliła, że dzięki metodzie pracy w małych grupach, wszyscy uczestnicy byli współtwórcami sesji. „Było bardzo dużo spotkań wspólnych, warsztatów, dyskusji, przygotowywania punktów, przemyśleń, wzajemnych refleksyjnych" - powiedziała E. Wryk. „Ta metoda podobała się uczestnikom, wniosła wiele dobra i pomysłów" - dodała.

Polska Misja Katolicka we Francji jest najstarszą tego typu instytucją na świecie. Jej początki sięgają przełomu XVIII i XIX wieku. Jednym z jej założycieli był Adam Mickiewicz. Misja służyła polskim emigrantom, dla których stanowiła możliwość uczestnictwa w życiu liturgicznym oraz kontaktu z rodakami i krzewienia kultury polskiej.

 

Polskifr.fr

« 1 »

reklama

reklama

reklama