Bracia Franciszkanie rozważają Liturgię Słowa na dany dzień

Celem Braci jest to, aby zwięzłe rozważania były zaproszeniem, pomocą i pretekstem do osobistych medytacji nad Słowem.

Trzy zdania, to w potocznym ujęciu krótka wypowiedź. Bracia Franciszkanie nazwali tak stronę, na której publikują rozważania Słowa Bożego na każdy dzień, kierując się zaleceniem św. Franciszka z Asyżu, który napisał w Regule: „Niech mówią o wadach i cnotach, o karze i chwale w słowach zwięzłych, bo Pan krótko przemawiał na ziemi.” Naturalnie cyfra 3 jest pewnym symbolem, prowokacją: nie każde rozważanie składa się dokładnie z trzech zdań, ale każde jest na tyle krótkie, że można je przeczytać w niecałą minutę.

Zdania piszą oczywiście Franciszkanie - młodsi i starsi, z różnych części świata, z różnym doświadczeniem. Jest ich kilku: o. Tomasz z Rzymu, biblista, wykładowca, br. Robert, który przez wiele lat przebywał na misjach w Afryce, o. Piotr – wzięty duszpasterz, teraz dyrektor „Domu św. Maksymiliana”, o. Tomasz – specjalista od uzależnień, który pracował m.in. w Rosji i o. Mateusz – egzorcysta, odpowiedzialny za działalność medialną franciszkanów…

Zapraszamy do czytania trzech zdań...

« 1 »

reklama

reklama

reklama