Walka o umysł - rekolekcje jednodniowe

3 czerwca w Poznaniu odbędą się rekolekcje adresowane do ludzi przedsiębiorczych.

Jeżeli chcemy się podjąć jakiegokolwiek zadania dla Pana Boga, jeżeli chcemy wypełnić w życiu Boże powołanie, to od początku trafiamy na podstawową trudność: jak zrozumieć Bożą myśl, w jaki sposób wypełnić powierzone nam przez Boga zadanie Jego metodami działania?

Abyśmy nie byli podobni do nawróconego Barabasza - jak to przedstawił jeden z twórców filmowych. Barabasz w Rzymie zabija ludzi dla Jezusa i współdziała w podpaleniu miasta, bo wydaje mu się, że wreszcie zrozumiał, czego Pan od niego chce. Abyśmy nie działali kierując się domysłami.

Apostołowie też słyszeli z ust Pana słowa: "i wy tak niepojętni jesteście?" (Mk 7,18).

Pan Jezus wzywając nas do życia w swoim Królestwie daje nam nadzieję, że możemy zmienić swoje myślenie na Boże (Mk 1,15). W czasie tego dnia rekolekcyjnego zapoznamy się w ważnymi zasadami Bożego spojrzenia na rzeczywistość, z podkreśleniem różnic myślenia światowego.

Poruszane będą następujące tematy:

- Przemieniony umysł,

- Objawienie i zrozumienie,

- Zrozumienie i doświadczenie,

- Postawy sprzeciwiające się przemianie umysłu,

- Życie w poczuciu winy,

- Twórczy umysł,

- Duchowe dziedzictwo.

Rekolekcje prowadzą ks. Rafał Ostrowski i Michał Grzanka. Oprawa muzyczna i modlitewna En Christo. Twórcą tych rekolekcji jest Andrzej Sionek, jeden z duchowych uczniów ks. Franciszka Blachnickiego.

Jednodniowe rekolekcje „Walka o umysł” odbędą się 3 czerwca 2017, cały dzień od godz. 9.00.

Miejsce: Poznań, ul Głogowska 92.

Rekolekcje adresowane są do ludzi przedsiębiorczych. Odbywają się od prawie trzech lat. Zapisy na stronie: wierzacyliderzy.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao