Księża i klerycy będą ćwiczyli się w komunikacji

Edukacja i komunikacja w seminariach duchownych wymagają aktualizacji i uwspółcześnienia. Z inicjatywy Księży Pallotynów w dniach 26-27 października w Ołtarzewie odbędzie się I Forum Prefektów Studiów.

Pallotyni inicjują współpracę prefektów studiów wyższych seminariów duchownych na rzecz lepszego kształcenia księży, organizując w Ołtarzewie I Forum Prefektów Studiów, z udziałem wykładowców i alumnów.

I Forum Prefektów Studiów odbędzie się w dniach 26-27 października tego roku w WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Objął je swoim patronatem abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a także minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W programie zaplanowano spotkania z wykładowcami ze świata duchowieństwa, nauki i praktyki, jak bp Damian Bryl, ks. dr Grzegorz Strzelczyk, Szymon Hołownia, ks. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC, s. Anna Maria Pudełko, red. Anna Sosnowska (aleteia.pl), o. Wojciech Żmudziński SJ i wielu innych.

To pierwsze w Polsce i na świecie Forum Prefektów Studiów. Celem tego naukowego przedsięwzięcia jest zainicjowanie współpracy osób odpowiedzialnych za edukację seminaryjną oraz doskonalenie jakości nauczania i komunikowania w seminariach w kontekście współczesnych wyzwań społecznych, kulturowych i eklezjalnych.

- Zadaniem współczesnego księdza, liderów Kościoła, jest dawanie Boga ludziom w tych czasach, w których żyjemy, co wielokrotnie podkreśla Franciszek. Jego poprzednik, Benedykt XVI, powiedział, że istota przesłania ewangelicznego jest ta sama, natomiast to, co my mamy robić poprzez edukację, komunikację, to jeszcze lepiej udostępniać ludziom Boga. Boga można innym przekazywać w dobrej edukacji i w dobrej komunikacji. I właśnie tym Forum chcemy zwrócić uwagę na kształcenie w seminariach, jego jakość, etos studiowania i kształcenia, mając przy tym na względzie solidność badań teologicznych, precyzję naukową i metodologiczną – mówi w rozmowie z KAI ks. Krzysztof Marcyński SAC, prefekt pallotyńskiego seminarium duchownego i współorganizator Forum.

Uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytania i zagadnienia takie jak: jakich księży potrzebują ludzie naszych czasów? Czy współczesne seminaria kształcą takich księży, którzy odpowiadają na potrzeby współczesnych ludzi? Czy edukacja seminaryjna uwzględnia potrzeby alumnów i przygotowuje ich do przyszłej pracy duszpasterskiej na miarę dzisiejszych czasów? Jak dzisiaj edukować w seminariach w Polsce? Jak dzisiaj komunikować w seminariach w Polsce? Jakiej edukacji i komunikacji potrzebują dzisiaj seminarzyści? Jak aplikować w seminariach w Polsce zalecenia „Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis” z 2016 r.

Udział w I Forum jest poprzedzony badaniem kompetencji komunikacyjnej duchowieństwa w wyższych seminariach duchownych. To pierwsze tego typu badanie, które może znacząco wpłynąć na rozwój kompetencji komunikacyjnej wśród księży. Badania odbywają się metodą sondażu i samooceny. Narzędzia badawcze zostały wypracowane na podstawie amerykańskiej tradycji badawczej ostatnich 70 lat oraz analizy wielu technik i narzędzi pomiarowych w tym zakresie.

Do udziału w Forum organizatorzy zapraszają po co najmniej trzech przedstawicieli z każdego seminarium: prefekta studiów, wykładowcę i alumna. Program Forum przewiduje zróżnicowane zajęcia dla tych trzech grup uczestników, by rozwinąć różne kompetencje potrzebne do przeprowadzenia zmiany, jaką jest uwspółcześnienie edukacji i komunikacji w seminariach duchownych w Polsce.

Szczegółowe informacje na stronie www.wsdsac.pl/o-forum/ lub pod adresem forumwsd@gmail.com.

dg / Warszawa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao