Wrocław: Adoracyjna Miejska Droga Krzyżowa

Mieszkańcy Wrocławia już po raz drugi otrzymują Przewodnik po XIV stacjach Adoracyjnej Miejskiej Drogi Krzyżowej jako propozycję modlitewnego przeżywania okresu Wielkiego Postu w Roku 2018.

Idea tego nabożeństwa wzorowana jest na Drodze Jerozolimskiej, kościołach stacyjnych w Rzymie oraz praktykowanej już od kilku lat w Polsce Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Projekt wrocławski zakłada nawiedzanie przez wiernych 14. kościołów we Wrocławiu, przy czym każdy z nich jest miejscem do rozważenia jednej (kolejnej) stacji Drogi Krzyżowej. Początek modlitewnego szlaku wyznacza Katedra Wrocławska.

Pielgrzymi mogą nawiedzać wskazane kościoły w małych grupach lub indywidualnie w wybranych przez siebie dniach Wielkiego Postu, czyli od Środy Popielcowej (14 lutego 2018 r.) do Wielkiej Soboty (31 marca 2018 r.). Liczba odwiedzanych w danym dniu kościołów i rozważanych w nich stacji Drogi Krzyżowej zależy wyłącznie od możliwości czasowych i fizycznych każdego uczestnika Adoracyjnej Miejskiej Drogi Krzyżowej (AMDK).

Przewodnik dla Pielgrzymów

Aby maksymalnie ułatwić wędrówkę po szlakach AMDK w roku 2018, opracowany został specjalny przewodnik, a zarazem modlitewnik. 

Przewodnik zawiera: 

Tabelkę z podanymi w odpowiedniej kolejności świątyniami, a w niej następujące informacje:

- adresy kościołów stacyjnych wraz z ich zdjęciem oraz zdjęciem kolejnej stacji Drogi Krzyżowej z tych świątyń;

- telefony duszpasterzy;

- godziny Mszy Świętych, sprawowanych w poszczególnych kościołach;

- godziny odprawiania nabożeństw wielkopostnych (Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa);

- czas sprawowania Sakramentu Pokuty w poszczególnych świątyniach;

- informacje o miejscu przechowywania pamiątkowej pieczątki, którą pielgrzymki mogą odcisnąć na ostatnich stronach „Przewodnika";

- informacje o komunikacji miejskiej, pozwalającej dotrzeć przynajmniej w pobliże danej świątyni;

- informacje dodatkowe, związane ze specyfiką danego miejsca.

Modlitewnik/Przewodnik zawiera również: rozważania pasyjne do każdej stacji Drogi Krzyżowej a także wybrane modlitwy i pieśni pasyjne. 

Przewodnik ten jest dostępny również dla posiadaczy telefonów komórkowych, którzy potrzebną aplikację ściągać będą przy każdym ze wskazanych kościołów.

Wskazówki praktyczne

Po wejściu do świątyni pielgrzymi podejmują indywidualnie modlitwy adoracyjne, korzystając z przewodnika lub kształtując je według własnego uznania. Czas modlitwy jest nieograniczony. Zalecana jest adoracja Pana Jezusa, zwłaszcza w tych kościołach, gdzie wystawiony jest Najświętszy Sakrament. Jeśli będzie to możliwe, rozważanie stacji Drogi Krzyżowej można przeprowadzić przed jej wyobrażeniem (stacją) w danej świątyni; ułatwi to również zdjęcie każdej ze stacji umieszczone w przewodniku.

W przedsionkach kościołów umieszczone są tablice informacyjne z kodami QR dla posiadaczy odpowiednich telefonów komórkowych, umożliwiając dostęp do modlitw przewidzianych w danym miejscu. Dostępna jest także we wskazanych miejscach pieczątka, którą na ostatnich stronach przewodnika można własnoręcznie potwierdzić nawiedzenie każdej świątyni.

Organizatorzy składają podziękowania Księżom Proboszczom, którzy udostępnią świątynie na tegorocznym szlaku AMDK dla pielgrzymów; jednocześnie liczą na to, że w latach następnych kolejne kościoły wrocławskie otworzą swe podwoje dla modlących się ludzi.

Pielgrzymi proszeni są o podzielenie się wszelkimi propozycjami, uwagami i świadectwami, związanymi z przeżywaniem AMDK. Można je pozostawiać w każdej z nawiedzanych świątyń lub przesłać droga internetową na adres: aradecki@pwt.wroc.pl 

Podjęcie modlitw na szlaku AMDK nie wiąże się z żadnymi opłatami. Pobierając w zakrystii Katedry Przewodnik po XIV stacjach Adoracyjnej Miejskiej Drogi Krzyżowej można będzie złożyć dowolną ofiarę dla pokrycia kosztów organizacyjnych (druk przewodnika, tablic informacyjnych, opracowanie wersji elektronicznej, pieczątki itp.). Organizatorzy z góry składają serdeczne „Bóg zapłać!" za złożoną ofiarę.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao