Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Śp. kard. Giovanni Saldarini18 kwietnia 2011 r. zmarł w wieku 86 lat w Mediolanie były metropolita Turynu kard. Giovanni Saldarini.

Urodził się 11 grudnia 1924 r. w Cantu w archidiecezji mediolańskiej. W 1938 r. wstąpił do Seminarium św. Piotra Męczennika w Venegono. Święceń kapłańskich udzielił mu 31 maja 1947 r. kard.Ildefons Schuster, późniejszy błogosławiony. Studiował teologię na Wydziale Teologicznym w Mediolanie i Pismo Święte w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie był alumnem Papieskiego Seminarium Lombardzkiego. Wykładał przedmioty humanistyczne w kolegium archidiecezjalnym w Desio (1947-1949) i Pismo Święte w seminarium w Venegono (1952-1967); prowadził również działalność duszpasterską, szczególnie wśród młodzieży akademickiej. W 1982 r. powierzono mu funkcję wikariusza biskupiego, a później prowikariusza generalnego w archidiecezji mediolańskiej. 10 listopada 1984 r. został mianowany biskupem pomocniczym (tyt. Gaudiaba) w tej archidiecezji; sakrę biskupią przyjął 7grudnia tego samego roku. Przez 5 lat był odpowiedzialny za dobra kultury archidiecezji mediolańskiej, zajmował się katechezą i kultem Bożym, duszpasterstwem rodzin i misjami;organizowałzjazdy archidiecezjalne, z których najważniejsze to: «Katecheci świadkami» (1984 r.) i «Zostać bliźnim» (1986 r.).

31 stycznia 1989 r. Jan Paweł II mianował go arcybiskupem metropolitą turyńskim, a na konsystorzu 28 czerwca 1991 r. wyniósł go do godności kardynalskiej i nadał kościół tytularny Najświętszego Serca Jezusa w rzymskiej dzielnicy Castro Pretorio.

W latach 1989-1995 był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch ds. północnych regionów kraju. W 1990 r. został mianowany papieskim kustoszem Świętego Całunu Turyńskiego. Przeprowadził jego trzy wystawienia: dwa prywatne, w 1992 r. i 1997 r., i jedno publiczne, w 1998 r., na które przybył Jan Paweł II.

Kierował 10 lat Kościołem w tym ważnym ośrodku przemysłowym Włoch, troszczył się szczególnie o ludzi z marginesu społecznego, imigrantów, narkomanów i chorych na AIDS. W okresie jego rządów w archidiecezji była przeprowadzana reorganizacja zakładów samochodowych Fiata. Wspomagał wówczas cierpiących jej skutki pracowników, zwłaszcza bezrobotnych. Dbał o duszpasterstwo młodzieży i rodzin.

Kard. Giovanni Saldarini jest autorem licznych publikacji, głównie biblijno-egzegetycznych i duszpasterskich. Z jego inicjatywy w 1996 r. odbył się pierwszy od 1881 r. synod diecezjalny, na którym zostały nakreślone główne kierunki nowej ewangelizacji w Kościele turyńskim.

19 czerwca 1999 r. złożył rezygnację z urzędu metropolity Turynu ze względów zdrowotnych.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: nowa ewangelizacja opieka społeczna Turyn całun Turyński działalność charytatywna przemysł Mediolan biblistyka fiat Giovanni Saldarini
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W